Verslag ALV 18 maart 2016

Verslag van de eerste Algemene Leden Vergadering van de
Beroepsvereniging voor LeefstijlCoaches Nederland (BLCN)
18 maart 2016
15.00-17.00 uur in Amersfoort

Aanwezige bestuursleden: Meijke van Herwijnen (vz), Madelon Meijer (sc/verslag), Marit Strijk (pm), Sione Brugman (alg)

Aanwezige leden: Sjaak Muller, Lisette Bulle, Marian Rekers, Dani?lle Vriezema, Renate Boudewijns, Dorette Middelburg, Mari?tte de Mol van Otterloo, Ester Janssen, Pleun Sevens, D?sir?e Smits, Nicolette Zeestraten, Nicole Philippens, Laura van Oss, Yvonne van de Ven, Meiny Aalders, Margaret Smit, Karin Jansen, Sonja Edelaar, Esther Meulman, Jenneke Rademaker, Dik Zantingh, Marja Hoogendoorn, Marieke Vogels, Els van Dongen, Anita Geijtenbeek, Annemarie Kloos, Myriam Claessens, Karin Moerkens

1. Welkom

 • De voorzitter van de BLCN, Meijke van Herwijnen, heet iedereen van harte welkom, ook namens het bestuur. Helaas zijn er twee bestuursleden door onvoorziene omstandigheden afwezig, namelijk Karen Vinke en Lotje Pulles.
 • Vandaag staat in het teken van kennismaking en het vaststellen van een aantal offici?le stukken. Het belangrijkste uitgangspunt is dat de beroepsvereniging er voor jullie als leden is en dit betekent dat wij als bestuur graag jullie input ontvangen over diverse onderwerpen.

2. Inleiding

 • Kort heeft de voorzitter de geschiedenis van het ontstaan van de BLCN verteld. Met de voornaamste reden dat 2 jaar geleden vanuit voornamelijk zorgverzekeraars en werkgevers de wens van een keurmerk is ontstaan. Bij de bestaande beroepsvereniging NBLP was het profiel te generiek en kwam de coachingskant nauwelijks naar voren. Op basis hiervan is besloten, onder andere in overleg met de opleider AVLEG, om een nieuwe beroepsvereniging op te starten voor leefstijlcoaches op HBO-niveau. En dit kwam gunstig uit aangezien de AVLEG op initiatief van CZ net met een pilot voor leefstijlcoaching was gestart. Een pilot met een pool van goede kwalitatief opgeleide leefstijlcoaches. Direct is gezocht naar nog meer opleidingen op het gebied van leefstijlcoaching die voldoen aan de accreditatie. De MARK Academy voor leefstijl en vitaliteit had als enige ook een post hbo accreditatie. Bij het vormen van het bestuur van de BLCN was het belangrijk dat er van beide opleiding? vertegenwoordigers kwamen. Uiteindelijk waren er 11 kandidaten waarvan er 6 hebben plaatsgenomen in het bestuur, half MARK en half AVLEG.
 • De vraag die wij het afgelopen jaar onder andere hebben gesteld zijn: wat moet je kunnen en zijn en welk diploma heb je nodig om leefstijlcoach te worden? Wat weet, kan en doet een leefstijlcoach? Welke verschillende opleidingen zijn er en wat zijn dan de verschillen? De MARK Academy heeft als basis coaching met als toevoeging leefstijl en de AVLEG voegt coaching aan leefstijl toe. We hebben de opleidingen naast elkaar gelegd en over elkaar en gecombineerd met onze eigen ervaring en inzichten, om de rode draad te kunnen ontdekken. Zo hebben we een beroepsprofiel gevormd dat recht deed aan de verschillende kanten van het vak. Het kan zijn dat er punten zijn waaraan jij als leefstijlcoach niet volledig voldoet. Met de bestaande leden zullen we hier ongetwijfeld oplossingen voor vinden, bijvoorbeeld door interne bijscholingen.
 • Daarnaast is het ook belangrijk om te weten als beroepsvereniging wat de behoeften zijn van de leden.? Als bestuur hebben we een aantal hoofdthema’s die belangrijk zijn voor het maken van het beleid. Er zijn een aantal hoofdthema’s die van belang zijn voor het maken van beleid in 2016. Ieder bestuurslid stelt zich voor en licht een hoofdthema toe.

3. Bestuur en thema?s ALV

De bestuursleden hebben zich elk kort voorgesteld en daarbij ook een thema voor vandaag ge?ntroduceerd. Hier volgt een weergave:

 • Penningmeester Marit: thema beroepsprofiel
  Marit is naast leefstijlcoach ook belastingconsulent en jurist. Ze heeft de MARK Academy afgerond.
  Bij het opstellen van een profiel om de hbo leefstijlcoach te omschrijven en te onderscheiden, is zoveel mogelijk aangesloten bij de Europese richtlijnen voor hbo niveau. Ook zijn er deskundigen uit verschillende hoeken geraadpleegd.
  Het profiel is vooraf toegestuurd aan alle leden. Er kwamen veel positieve reacties. Er zijn ook verschillende suggesties voor teksten en inhoud gedaan. Het bestuur heeft ervoor gekozen die in deze eerste versie niet meer te verwerken, omdat er dan niet meer over de tekst gestemd kon worden op de ALV (i.v.m. vooraf moeten toesturen van kloppende versie). De aanvullingen worden bij een volgende versie meegenomen.De leden hebben unaniem ingestemd met het huidige? beroepsprofiel leefstijlcoach (28 stemmen v??r, 0 stemmen tegen). Hierbij is versie 1.0 van het beroepsprofiel vastgesteld.
 • Secretaris Madelon: belangenbehartiging
  Madelon is opgeleid bij MARK en houdt zich graag met (voorkomen van) burnout bezig met klanten.
  Centraal bij de BLCN staat dat we graag aan het werk willen met zijn allen. We hebben immers veel relevante diensten te bieden. Daarvoor hebben we goede contacten nodig. Heb je mensen in je netwerk waar je van denkt dat de BLCN ermee in contact moet komen of blijven, leg de link.
  Het zou heel mooi zijn als iemand die een leefstijlcoach zoekt, automatisch gaat kijken op de website en daar onze leden vindt.
 • Algemeen bestuurslid Sione: accreditatie van opleidingen en individuele leden bij de BLCN
  Sione is leefstijlcoach bij Bewegen Werkt. Ze heeft een HR-achtergrond.
  We vinden het belangrijk dat men weet wat een leefstijlcoach is en doet. Dat je bij het afnemen van een dienst van een aangesloten leefstijlcoach weet wat je daarvan kan verwachten. Vragen die wij bijvoorbeeld moeten stellen: hoe laten we zien dat de leefstijlcoach een hbo-niveau heeft?? Hoe gaan we om met borging van het hbo-opleidingsniveau? Hoe verdienen leden straks accreditatiepunten?
 • Voorzitter Meijke: Resultaatmeting
  Meijke heeft een team van leefstijlcoaches binnen haar bedrijf Visiom. Ze is van oorsprong voedingswetenschapper.
  Resultaten meten is een basis voor het gesprek met je klant over hoe het gaat, maar ook voor de evaluatie van je aanpak. Bovendien is het goed als je naar de buitenwereld kunt laten zien wat het werk van een leefstijlcoach bijdraagt, wat het oplevert voor de cli?nt. Hoe kunnen we voor het meten van onze resultaten een gemeenschappelijke vorm vinden?
 • Voorzieningen voor de leden
  Reeds geregeld: beroeps- (en bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering via de VvAA. Het komt voor dat opdrachtgevers van je vragen dat je deze verzekering hebt. Voor jezelf kan dat ook een rustig gevoel geven.
  Als service is er ook een collectiviteitskorting voor de zorgverzekering geregeld via CZ. Daarnaast kijken we naar een klachtenregeling en een modelovereenkomst vanwege de afschaffing van de VAR.
  Via de community op Facebook en via nieuwsbrieven kunnen we ook relevante informatie delen, bijvoorbeeld vacatures.
  Op de wensenlijst staat het regelen van een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering.
  Heb je wensen voor bepaalde collectieve voorzieningen, laat het zeker weten.

4. Huisstijl

We hebben gewacht met het ontwikkelen van de huisstijl tot het profiel van een leefstijlcoach bekend was. Die inhoud wil je immers in beeld/vorm gaan uitdrukken met de huisstijl. Het beroepsprofiel is goedgekeurd door de leden dus kunnen we nu aan de slag met de huisstijl.

5. Huishoudelijk reglement

Het voorgelegde HR wordt unaniem goedgekeurd door de leden.

6. Kascontrolecommissie

Dik Zantingh heeft zich aangemeld als lid om het boekjaar en jaarverslag te controleren.

7. Inbreng van de leden over de hoofdthema?s voor 2016/2017

De leden hebben in groepen hun visie, bevindingen en ervaringen gedeeld over de hoofthema’s, zoals: wat zijn de voor-en nadelen van vergoedingen van zorgverzekeraars. Dit heeft voor veel input gezorgd om mee te nemen in het maken van beleid.

8. Afsluiting

We constateren dat het een levendige vergadering was, waarbij veel onderlinge betrokkenheid ervaren was. We zijn blij met onze beroepsvereniging! Bedankt voor alle bijdragen aan deze middag.