X-Fittt

X-Fittt is een Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI)

X-Fittt is een Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI). Een GLI is een leefstijlprogramma waarin je werkt aan je leefstijl. De GLI X-Fittt wordt aangeboden vanuit een beweegcentrum. Hierdoor is het programma toegankelijk voor een grote groep deelnemers die lid zijn of willen worden van een beweegcentrum. Met X-Fittt boek je gezondheidswinst door je energie-inname te verminderen, je energieverbruik te verhogen en te werken aan gedragsverandering. X-Fittt kent een individuele en een groepsvariant.

Doel

Het doel van X-Fittt is gedragsverandering en gewichtsafname. Het uiteindelijke doel is duurzame gezondheidswinst en een hogere kwaliteit van leven.

Doelgroep

Je kan deelnemen aan X-Fittt als je 18 jaar of ouder bent. Je hebt een verhoogd gezondheidsrisico op chronische aandoeningen en een BMI tussen de 25 en 40. Hierbij ben je gemotiveerd om ondersteuning te krijgen voor het werken aan – en behouden van – een gezonde leefstijl. Als je aan deze voorwaarden voldoet, kan je bij je huisarts het gesprek aangaan over deelname aan X-Fittt en een verwijsbrief voor deelname vragen.

Opzet

De gecombineerde aanpak van voeding en beweging, langdurige begeleiding door een leefstijlcoach en groepsgewijze activiteiten, zijn de succesfactoren van X-Fittt. Bovendien is X-Fittt verbonden aan een beweegcentrum, waar alle consulten en beweeglessen plaatsvinden.

De leefstijlcoach begeleidt je intensief, stelt samen met jou individuele doelen op middels Motivational Interviewing en bespreekt je intrinsieke motivatie. De leefstijlcoach volgt je voortgang met fysieke metingen en de X-Fittt app. Hierin kan je onder meer een voedingsdagboek bijhouden.

X-Fittt duurt twee jaar. Deze periode is onderverdeeld in vier fasen:

 • Verwijzing door de huisarts
 • Intake met de leefstijlcoach en fysieke nulmeting
 • Beweging in groeps- of individuele variant
 • Voedingsdagboek via de X-Fittt app + terugkoppeling door de leefstijlcoach
 • Individuele leefstijlconsulten (twee in groepsvariant; zes in individuele variant) met de leefstijlcoach
 • Minimaal 1 groepsbijeenkomst bijwonen
 • Wekelijkse weging
 • Beweging
 • Voeding
 • Vier individuele leefstijlconsulten met de leefstijlcoach
 • Minimaal twee groepsbijeenkomsten bijwonen
 • Vier telefonische consulten met de leefstijlcoach
 • Beweging
 • Drie individuele leefstijlconsulten met de leefstijlcoach
 • Minimaal drie groepsbijeenkomsten bijwonen
 • Vier telefonische consulten met de leefstijlcoach
 • Eindgesprek met de leefstijlcoach en eindmeting
 • Advies leefstijlcoach over vervolg

Professionals

De huisarts verwijst je door naar X-Fittt. De GLI X-Fittt is een multidisciplinaire leefstijlinterventie. De professionals die je hierbij begeleiden zijn een leefstijlcoach en een beweegprofessional. In de meeste gevallen coördineert de leefstijlcoach de uitvoering van X-Fittt. De leefstijlcoach en beweegprofessional of de leefstijlcoach en voedingsprofessional kunnen verenigd zijn in één persoon.

Vergoeding X-Fittt

Als je voldoet aan de inclusiecriteria en je hebt een verwijzing van je huisarts of een andere zorgverlener, dan vergoedt de zorgverzekeraar X-Fittt vanuit de basiszorgverzekering. De vergoeding van kosten van de inzet van andere zorgverleners, die niet standaard bij X-Fittt betrokken zijn, is afhankelijk van je zorgverzekering. X-Fittt wordt aangeboden met een gratis (beperkte toegang) en betaald (onbeperkte toegang) sportabonnement.

X-Fittt

Met een BLCN leefstijlcoach is jouw weg naar een gezonde leefstijl in goede handen.