Veelgestelde vragen

Staat je vraag hier niet tussen? Neem dan contact met ons op.
Lid van de BLCN? Meer informatie is terug te vinden in het besloten ledengedeelte (na inloggen).

Lidmaatschap

De volledige lidmaatschapsvoorwaarden vind je hier.

Helaas is dit niet mogelijk. Post hbo-of Associate degree opleidingen hebben in Nederland geen hbo-status, dus voor het formeel vaststellen van hbo-niveau om toelating te geven tot het register van leefstijlcoaches op hbo-niveau hebben we vooralsnog als enige mogelijkheid om een hbo- of wo-diploma te laten tonen. Ook als op jouw leefstijldiploma post HBO staat. 

We realiseren ons dat er leefstijlcoaches zijn die de kennis, vaardigheden en ervaring hebben om een uitstekende leefstijlcoach te zijn, maar geen hbo- of wo-diploma hebben. Ook beseffen we hoe zuur dat kan zijn. De keuze om deze harde eis te stellen heeft twee belangrijke achtergronden. De eerste is dat het beroep qua niveau gelijkgeschakeld wordt met bijvoorbeeld diëtisten en fysiotherapeuten. Dit zijn beide beroepsgroepen met een hbo-diploma. Een post hbo-diploma heeft geen hbo-status en is niet voldoende om het hbo-niveau te garanderen. Dit geldt onder andere richting zorgverzekeraars, in het kader van het aanbieden van zorg binnen het basispakket van de zorgverzekering, de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) Om het hbo-niveau van onze leden te garanderen, moet dus een ander hbo of wo diploma worden getoond.

De tweede reden is dat leefstijlcoach een relatief nieuw beroep is, dat zich nog moet bewijzen. Er is nog veel onwetendheid en veel scepsis (“de term leefstijlcoach zegt niets”, “iedereen kan zich zo noemen”, “de achtergrond en het niveau variëren”, etc.). Hoe duidelijker we het niveau van onze leden kunnen garanderen, des te meer steun geeft het de beroepsgroep. Als de eis van het hebben van een hbo of wo diploma niet strikt wordt gehandhaafd bij de BLCN, ontstaat een direct vaagheid en subjectiviteit bij het aannamebeleid voor nieuwe leden. Iedereen heeft zijn eigen argumentatie om aan te tonen dat hij hbo werk- en denkniveau heeft.

Als BLCN hebben we besloten om het belang van de beroepsgroep als geheel voor te laten gaan op de wens van de mensen zonder hbo of wo diploma. Mede omdat het toelaten van deze groep ertoe zou leiden dat bepaalde kansen voor de hele groep zouden vervallen en de groep zonder hbo-diploma dus ook niet het gewenste profijt van het lidmaatschap zou hebben.

Op het diploma staat vaak een verwijzing naar: “op grond van de in de artikelen 7.10 tot en met 7.14 en 16.10 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek”
Zoals hier staat vermeld

Iedereen die zich inschrijft als lid van de BLCN, wordt automatisch ingeschreven in het kwaliteitsregister van de BLCN. Kabiz voert deze voor ons uit. 

De termijn van herregistratie staat los van de inschrijfdatum BLCN/KAbiz en is de datum die op leefstijlcoach diploma staat. 

Vijf jaar na het behalen van je diploma moet je aantonen dat je voldoet aan de heraccreditatie eisen van de BLCN. Het gaat dan om de ureneis + volgen geaccrediteerde bij en nascholingen + doen van intervisie. In ons herregistratiebeleid vind je de precieze voorwaarden.

 

Dat is goed als dit als zodanig erkend is in Nederland. Hiervan kun je een bewijs inleveren.

Meer informatie vind je hier: www.rijksoverheid.nl/contact/contactgids/informatiecentrum-diplomawaardering-icdw

De EVC procedure is een pad om een hbo-diploma te verkrijgen op je eigen vakgebied. Hiervoor ga je na het EVC traject met je certificaat naar een hbo-instelling die de betreffende opleiding aanbiedt en volg je een verkort programma dat leidt tot een hbo-diploma. In veel gevallen is dit wel nog een significant scholingstraject (afhankelijk van hoeveel vrijstellingen je krijgt op basis van je Eerder Verworven Competenties-verklaring).

Een overzicht van geaccrediteerde opleidingen vind je hier.

Dat kan als je met je vooropleiding een diploma op hbo- of wo-niveau hebt behaald en je het individuele accreditatietraject met succes hebt doorlopen.

Het objectief beoordelen van de ervaringen en doorlopen scholingen van een individuele kandidaat om alle elementen van het beroepsprofiel af te vinken, is een arbeidsintensief traject, dat een hoger kostenplaatje met zich mee zou brengen voor de kandidaat, dan het doorlopen individuele accreditatietraject. Omdat de verwachting is dat kandidaten daar zelden voor zouden kiezen, is zo’n individueel portfolio beoordelingstraject niet ingericht door de BLCN en dus niet mogelijk.

Dit is niet meer mogelijk.

Antwoord: De ledenadministratie van de BLCN wordt uitgevoerd door Kabiz. Voor vragen over het opsturen van diploma’s, status van het lidmaatschap e.d. kun je contact opnemen met Kabiz.

Het BLCN lidmaatschap loopt een kalenderjaar. Opzeggen voor aankomende kalenderjaar kan tot 1 december. Opzeggen kan met het opzeggen lidmaatschap formulier . 

 

Wil je ons wel graag steunen, maar kun of wil je geen lid worden?

Dan is er per 1-1-2022 de mogelijkheid om Vriend van de BLCN te worden. 

Kosten hiervan zijn € 97 per jaar, excl BTW. Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar info@blcn.nl

Individuele accreditatie

Dat kan als je met je vooropleiding een diploma op hbo- of wo-niveau hebt behaald en je het individuele accreditatietraject met succes hebt doorlopen.

Het objectief beoordelen van de ervaringen en doorlopen scholingen van een individuele kandidaat om alle elementen van het beroepsprofiel af te vinken, is een arbeidsintensief traject, dat een hoger kostenplaatje met zich mee zou brengen voor de kandidaat, dan het doorlopen individuele accreditatietraject. Omdat de verwachting is dat kandidaten daar zelden voor zouden kiezen, is zo’n individueel portfolio beoordelingstraject niet ingericht door de BLCN en dus niet mogelijk.

Dit kan via TCI via deze link
Individuele accreditatie is alleen mogelijk als je een hbo- of wo-diploma (in willekeurige richting) bezit en alle competenties uit het beroepsprofiel van de leefstijlcoach hebt ontwikkeld.

Gecombineerde Leefstijl Interventie

Sinds januari 2019 wordt de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering, na verwijzing door de huisarts. De GLI is een groepsbegeleidingsprogramma voor mensen met obesitas (of overgewicht en comorbiditeit). De basis voor de uitvoering zal gevormd worden door GLI’s die als Bewezen effectief zijn opgenomen in de database van het Loket Gezond Leven van het RIVM. Eén van die programma’s is het CooL programma. Dit is een programma dat uitgevoerd mag worden door leefstijlcoaches die in het register staan van de BLCN. Leefstijlcoaching in algemene zin wordt niet vergoed vanuit de zorgverzekering.

Een leefstijlcoach voert overigens geen medische behandeling uit, maar begeleidt mensen bij het vergroten van de positieve gezondheid. Vaak zorgt dit voor het voorkomen van ziekte en/of het verminderen van klachten en symptomen, waardoor het voor zorgverzekeraars relevant kan zijn om begeleiding van een leefstijlcoach te vergoeden. Maar de meeste leefstijlcoaches begeleiden ook graag mensen die komen omdat ze geestelijk en lichamelijk fit willen zijn en daar zelf in willen investeren. Ook werkgevers zijn hierin een interessante partij. Het zou dan ook te beperkt zijn om de leefstijlcoach te typeren als een zorggerelateerd beroep.

Meer informatie over de GLI vind je o.a. op de site van Loket Gezond Leven van het ministerie van VWS

Per 1 januari 2024 zijn de volgende GLI’s erkend:  
Coaching Op Leefstijl (CooL) vind je bij het Expertisecentrum Leefstijlinterventies.
BeweegKuur vind je bij het Huis voor Beweging.
Slimmer vind je hier.
Samen Sportief in Beweging vind je hier.
X-Fitt GLI vind je hier
Keer Diabetes 2 Om en Keer Diabetes2 Om Plus vind je bij Voeding Leeft.

Alle leefstijlcoaches die een Gecombineerde Leefstijl Interventie aanbieden vallen onder de Wkggz waar in een formele klachtenprocedure geregeld is.

Vanaf 1 januari 2017 zijn de regels voor het indienen van een klacht over uw zorgaanbieder gewijzigd. Dit is geregeld in de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz). 

De Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg verplicht zorgaanbieders tot: 

  • het hebben van een klachtenregeling;
  • het aanbieden van een onafhankelijke klachtenfunctionaris;
  • aansluiting bij een Geschilleninstantie.

 

Wij raden u aan om bij uw zorgaanbieder te vragen bij welke organisatie hij/zij de klachtenprocedure heeft gedelegeerd opdat u een klacht kunt indienen. De geschilleninstantie zal een bindende uitspraak doen.

 

De inzet van leefstijlcoaches verloopt niet via de BLCN; wij zijn een beroepsvereniging. De BLCN informeert leden over hoe het aanbieden van een GLI werkt.

 De daadwerkelijke uitvoering van een GLI verloopt via de interventie eigenaren. 

De interventies die door een leefstijlcoach kunnen worden uitgevoerd (al dan niet ism met een diëtist en/of een fysiotherapeut en/of een oefentherapeut zijn:

Coaching Op Leefstijl

Beweegkuur

Slimmer

Samen Sportief in Beweging 

X-fitt

Keer Diabetes 2 Om 

Er zijn zes programma’s die als GLI vergoed kunnen worden binnen de basis zorgverzekering per 1 januari 2019: CooL, Slimmer en de Beweegkuur, Samen Sportief in Beweging, KDO en X-fittt.. Het CooL programma wordt begeleid door één leefstijlcoach. Om dat te kunnen doen moet je ofwel in het register staan van de BLCN, ofwel de aantekening leefstijlcoaching halen via je eigen paramedisch register. Informatie over kwalificeren bij het register van de BLCN vind je hier. Voor het behalen van de aantekening bij je eigen paramedisch register, verwijzen we je naar respectievelijk de NVD, KNGF of VvOCM. Let op: je kunt niet alleen op basis van de aantekening van een paramedisch register in het BLCN register worden opgenomen. Voor het BLCN register gelden eigen voorwaarden, waar ook een paramedicus (met of zonder aantekening) aan moet voldoen om ingeschreven te worden.

De andere interventies worden uitgevoerd door een multidisplinair team waar in ieder geval een diëtist en een fysio- of oefentherapeut in zitten. Om hierin mee te draaien heb je als paramedicus de aantekening leefstijlcoaching niet nodig, tenzij de zorgverzekeraar dat als extra eis stelt in de voorwaarden.

Naast je inschrijving in het juiste register moet je je ook verbinden aan het programma dat je uitvoert vanwege kwaliteitsborging en resultaatmeting. Voor het CooL programma kan dat bij het Expertisecentrum Leefstijlinterventies. Voor de BeweegKuur bij het Huis voor Beweging. En voor SLIMMER bij de GGD Noord- en Oost-Gelderland. Voor Samen Sportief in Beweging bij Gezonde Leefstijl Company
Voor Keer Diabetes 2 Om bij Voeding Leeft en voor X-Fittt GLI met X-Fittt.

De NBLP is een vereniging van leefstijlprofessionals. Omdat dit een breder begrip is dan leefstijlcoaching en de specifieke leefstijlcoachings competenties niet geborgd zijn in dit register, kom je met lidmaatschap van de NBLP niet in aanmerking voor het uitvoeren van de GLI.

Zelfstandig werken als leefstijlcoach

Als ZZP’er bepaalt een leefstijlcoach zelf zijn tarief. Voor opdrachtgevers, maar ook de leefstijlcoach zelf, kan het fijn zijn om een indicatie te hebben van het tarief dat past bij de inzet van een hbo leefstijlcoach. De hbo leefstijlcoach is vaak een zelfstandige, die BTW-belaste diensten levert. Bijvoorbeeld coaching, workshops, trainingen en advies. Welk tarief hij of zij daarvoor vraagt en ontvangt, zal afhangen van de ervaring, de expertise en de persoonlijke keuzes van de leefstijlcoach. Het startpunt is dat het hier gaat om goed opgeleide professionals met (post)hbo niveau en vaak een ruime werk- en levenservaring. Het tarief dat binnen de zakelijke markt gehanteerd wordt, zal minimaal op € 70-80,- per uur, excl BTW liggen voor coaching. Dit zal hoger worden als er sprake is van bijvoorbeeld op locatie komen voor enkele gesprekken, gesprekken op executive niveau, lange reistijden of coaching in een andere taal. Maar misschien ook wel iets lager als het om veel uren of langere tijd gaat. Voor een korte workshop (max. 2 uur) kan gedacht worden aan een tarief van minimaal € 300,- en voor trainingen aan minimaal € 500,- per dagdeel. Deze bedragen zijn exclusief BTW en eventuele te huren ruimtes, cateringvoorzieningen etc.. Mogelijk komen er ook reiskosten bij. Ook bij workshops en trainingen geldt dat extra wensen vanuit de opdrachtgever tot een hoger tarief kunnen leiden. Aan het ontwikkelen van een goede workshop of training zitten vaak veel voorbereidings- en afwikkelingsuren vast.

De meeste leefstijlcoaches werken als zelfstandige. Wil je dat ook, dan is een goede vraag om aan jezelf te stellen: wil ik ondernemer zijn en me ondernemend opstellen? Ben je bereid zichtbaar te worden en te investeren in je ondernemersvaardigheden? Sowieso om te investeren in tijd, geld en energie? Als leefstijlcoach kun je zeker je brood verdienen, maar dat gaat niet vanzelf. Het opbouwen van een naam, netwerk, bekendheid, gunfactor etc kost tijd. Vraag je dus goed af of je al ondernemers bent of dat je daar in wilt investeren. 

 Is dat niet het geval, dan zijn de beroepsmogelijkheden nu nog beperkt, omdat er nog niet veel vacatures zijn voor leefstijlcoaches in loondienst. Dat zou in de toekomst echter zeker kunnen veranderen, omdat steeds meer zorgorganisaties en werkgevers het belang van structurele leefstijlcoaching zien.

Het percentage BLCN leden dat (een substantieel deel van) zijn inkomen verdient als zelfstandig leefstijlcoach, neemt toe. Dat komt doordat we als beroepsgroep steeds “volwassener” worden in de beroepsuitoefening, maar ook omdat steeds meer werkgevers in Nederland leefstijlcoaches inzetten om te werken aan de vitaliteit van hun werknemers. Daarnaast wordt per 2019 de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) onderdeel van het basispakket van de zorgverzekering. BLCN geregistreerde leefstijlcoaches kunnen het CooL programma aanbieden als effectieve GLI, maar ook andere GLI’s.

Commercieel

In ons beroepsprofiel is opgenomen dat de hbo leefstijlcoach zich niet verbindt aan specifieke producten. Dit om te zorgen dat klanten van ons altijd een onafhankelijk advies kunnen verwachten. We vinden het bijvoorbeeld niet wenselijk dat (multilevel marketing) verkopers het beroep van leefstijlcoach gaan gebruiken om hun producten aan de man te brengen. Het verkopen van dergelijke producten is niet toegestaan volgens onze gedragscode. Bij overtreding volgt een waarschuwing. Indien de coach niet stopt met de verkoop, wordt het lidmaatschap opgezegd. 

We begrijpen dat je als opleider graag je geaccrediteerde training of opleiding onder de aandacht wilt brengen van onze leden. Alle door de BLCN geaccrediteerde bij- en na scholingen staan op onze opleidingskalender (via Kabiz).  Het is niet mogelijk om een advertentie te plaatsen in onze nieuwsbrief. 

Opleidingskeuze

De BLCN geeft aan welke opleidingen tot leefstijlcoach geaccrediteerd zijn. Welke opleiding het beste bij je past, zal afhangen van je huidige opleidingsachtergrond, je leerdoelen en of je een “klik” voelt. We raden je aan om te kijken naar de invulling van het lesprogramma (waar liggen de accenten?), maar ook te zorgen dat je een indruk krijgt van de docenten en hun visie/benadering. Wie weet kun je in gesprek gaan met oud-student om hun ervaringen te horen. 
Een overzicht van geaccrediteerde opleidingen vind je hier.

jQuery(document).ready(function($) { var delay = 100; setTimeout(function() { $('.elementor-tab-title').removeClass('elementor-active'); $('.elementor-tab-content').css('display', 'none'); }, delay); });