Samenwerking Sport & Zorg

Een project met NOC*NSF

Meer mensen in beweging!

Veel mensen gaan uit eigen beweging wel sporten. Anderen hebben daarvoor een duwtje in de rug nodig

In dit project richten we ons op een doelgroep die meestal niet uit zichzelf (meer) gaat bewegen, namelijk cliënten uit de zorg. Specifiek: deelnemers aan Gecombineerde Leefstijl Interventies (GLI’s). Dit zijn leefstijlprogramma’s die uitgevoerd worden door onder meer BLCN-leefstijlcoaches.

Kenmerkend aan GLI-deelnemers is dat zij een te hoog BMI met bijbehorende gezondheidsrisico’s hebben en vaak kampen met fysieke klachten.

Door de samenwerking tussen BLCN-leefstijlcoaches en beweegspecialisten te intensiveren, kunnen deze cliënten ‘warm worden toegeleid’ naar passend, lokaal beweegaanbod.

BLCN - Fietsen

Meer mensen in beweging​

is een samenwerkingsproject tussen NOC*NSF en de BLCN. Hierin wordt voortgebouwd op de resultaten uit het pilotproject ‘Meer mensen in beweging door sport en zorg’. Dit pilotproject van NOC*NSF vond plaats in 2021 en 2022.

BLCN - Resultaten

Uit de resultaten van het pilotproject​

bleek o.m. dat leefstijlcoaches een belangrijke rol spelen in het enthousiasmeren van hun GLI-deelnemers voor een beweegprogramma. Ook kwam naar voren dat deze doelgroep maatwerk nodig heeft en dat een overkoepelende aanpak vereist is.

BLCN - Uitwisseling

Dit project​

is gericht op méér verbinding tussen BLCN-leefstijlcoaches enerzijds, en beweegspecialisten anderzijds. Beweegspecialisten spelen een belangrijke, coördinerende rol in de warme toeleiding naar laagdrempelig sportaanbod, zodat meer cliënten blijvend gaan sporten.

Inspirerende voorbeelden

In het eerdere pilotproject hebben lokale werkgroepen video’s gemaakt over hun activiteiten.

Klik Hier
Klik Hier
Vorige slide
Volgende slide

Meer informatie over dit project vind je op de website van NOC-NSF

Aanmelden sportmakelaars, -consulenten, buurtsportcoaches e.a. sportprofessionals

Als sportprofessional kun jij, na aanmelding op deze website, meer en beter bemiddelen tussen vraag en aanbod.