De BLCN Leefstijlcoach​

Post-Hbo opgeleid en uiterst deskundig 

Home » De BLCN Leefstijlcoach

Begeleiding door een BLCN Leefstijlcoach

Als je kiest voor begeleiding door een BLCN leefstijlcoach, dan kies je voor kwaliteit. Een BLCN leefstijlcoach is een expert op het gebied van duurzame gedragsverandering, die jou ondersteunt bij het bereiken van je leefstijldoelen. Jij bepaalt zelf waar je aan werkt en het tempo waarin je dat doet. De coach steunt je en daagt je uit.

Een BLCN leefstijlcoach is erop gericht om jou je eigen regie te laten pakken en vasthouden. Alleen dan kun je je gedrag blijvend veranderen. Je leert gezonde gewoontes aan en geeft die een vaste plek in je leven. Dat doe je door kleine stapjes te zetten. Uiteraard sluiten die aan bij jouw motivatie, behoeften, fysieke toestand en je sociale omgeving.

Kernkwaliteiten van een BLCN Leefstijlcoach

BLCN leefstijlcoaches zijn professionals die een door de BLCN geaccrediteerde post-Hbo opleiding hebben gevolgd. Daarnaast hebben alle BLCN-leefstijlcoaches een Hbo of WO diploma. Binnen de opleidingen ligt de focus op het ontwikkelen van kennis en kunde op het gebied van leefstijl, coaching en het (verder) ontwikkelen van specifieke kernkwaliteiten.

Om de kwaliteit van hun dienstverlening te blijven garanderen en duurzaam te borgen, volgen BLCN leefstijlcoaches regelmatig verplichte bij- en nascholing. Tenminste twee keer per jaar hebben ze intervisie met collega leefstijlcoaches.

leefstijlcoach-werkwijze

Waar werkt een BLCN leefstijlcoach?

Je kan een BLCN leefstijlcoach op verschillende plekken tegenkomen. In een eigen praktijk als individuele coach of als groepscoach, al dan niet in een GLI traject. BLCN leefstijlcoaches vind je ook bij een gezondheids- of welzijnscentrum of sportschool. Maar ook in de (geestelijke) gezondheidszorg, bij gemeentes, arbodiensten, in het leger en in het onderwijs werken leefstijlcoaches. Je ziet ook steeds meer werkgevers die BLCN leefstijlcoaches inzetten in het kader van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.

De plek van een BLCN leefstijlcoach

BLCN leefstijlcoaches hebben te maken met uiteenlopende zorg- en levensvragen van cliënten. Daarbij is soms afstemming nodig met professionals uit andere disciplines. Voor specifieke hulpvragen waar (para)medische expertise voor nodig is, verwijzen zij door naar andere hulpverleners. Uiteraard doen ze dit altijd in overleg met de cliënt. De samenwerking met andere professionals is kenmerkend voor BLCN leefstijlcoaches. Zij werken samen met onder anderen huisartsen, medisch specialisten, fysiotherapeuten en diëtisten. BLCN leefstijlcoaches zijn bij uitstek netwerkers en verbinders. Zelf begeven zij zich niet op specialistische, ziekte gerelateerde domeinen. Zij geven geen medische adviezen en schrijven geen diëten of andere protocollen voor.

Hun unieke, overstijgende aanpak, met aandacht voor alle levensgebieden en verbinding met specifieke disciplines, zorgt ervoor dat:

– cliënten zich écht gehoord en begrepen voelen en leren om aan het stuur van hun eigen leven te gaan staan. Vanuit hun eigen kracht kunnen zij aan hun persoonlijke vraagstukken werken;

– het zorg- en welzijnsveld gevoed wordt met frisse, overstijgend denkende en niet-concurrerende samenwerkers. BLCN leefstijlcoaches hanteren een niet-protocollaire aanpak. Door hun unieke manier van werken dragen zij optimaal bij aan het welzijn van individuen, en daarmee ook aan het welzijn en de positieve gezondheid van de samenleving als geheel. 


Met een BLCN leefstijlcoach is jouw weg naar een gezonde leefstijl in goede handen.