Beroepsprofiel Leefstijlcoach

Het werk van de hbo leefstijlcoach

De hbo leefstijlcoach is een professional die mensen begeleidt bij het nemen van de regie over hun gezondheid en welzijn. Doel is dat ze een leven kunnen leiden waar ze zich goed bij voelen, met alle mogelijkheden en beperkingen die ze hebben.

Hiermee levert de leefstijlcoach een belangrijke bijdrage aan het landelijke streven om de focus te verschuiven van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. Uitgangspunt is een integrale benadering van de lichamelijke, geestelijke en maatschappelijke situatie van de cliënt.

Download het volledige BLCN beroepsprofiel

In het beroepsprofiel staan de competenties en gedragscode van de BLCN leefstijlcoach omschreven. Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Beroepsvereniging voor Leefstijlcoaches Nederland

Kwaliteitscriteria Leefstijlcoaches

Alleen Leefstijlcoaches die lid zijn van de BCLN en een geaccrediteerde opleiding tot leefstijlcoach of het individuele accreditatieproces via TCI hebben doorlopen kunnen zich in dit kwaliteitsregister laten inschrijven.