BeweegKuur

BeweegKuur is een  Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI)

De BeweegKuur is een  Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI). Een GLI is een leefstijlprogramma waarin je werkt aan jouw leefstijl. Je gaat zelf aan de slag met diverse onderwerpen die allemaal bijdragen aan een gezonde leefstijl.

Doel

Het doel van de BeweegKuur is om gedragsverandering te realiseren, om zo zelfbewustere gezondere keuzes te maken op leefstijlgerelateerde onderwerpen. Het uiteindelijke doel is duurzame gezondheidswinst en een hogere kwaliteit van leven.

Doelgroep

Je kan deelnemen aan de BeweegKuur als je 18 jaar of ouder bent en je BMI tussen de 25 en 30 ligt, met daarnaast een verhoogd risico op diabetes of hart- en vaatziekten. Of als je ernstig overgewicht hebt met een BMI hoger dan 30. Hierbij heb je een inactieve leefstijl en ben je gemotiveerd om je gedrag te veranderen. Als je aan deze voorwaarden voldoet, kan je bij de huisarts het gesprek aangaan over deelname aan de BeweegKuur en een verwijsbrief voor deelname vragen. De inclusie- en exclusiecriteria kan je hier terugvinden. Voor de BeweegKuur geldt dat je zelf niet per definitie in staat bent om eigen regie te nemen, dat je relatief weinig  hulp nodig hebt om in actie te komen en dat je al de nodige gezondheidsvaardigheden bezit.

Opzet

De BeweegKuur duurt twee jaar. Deze twee jaar zijn onderverdeeld in twee fasen: het basisprogramma (begeleidingsfase) en het onderhoudsprogramma (onderhoudsfase). Elke fase heeft een standaard indeling; daarbinnen kunnen professionals naar eigen vrijheid invulling geven aan het programma. Deze invulling is afhankelijk van hun persoonlijke visie én van de wensen en behoeften van de groep. In ieder geval komen de volgende thema’s aan de orde:

 • Gezonde voeding
 • Voldoende bewegen en wat past bij jou?
 • Slaap
 • Ontspanning en inspanning
 • Hoe houd ik het vol?
 • Wat kan ik aanpassen in mijn gedrag en hoe kan mijn omgeving me daarbij helpen?

Het programma bestaat uit individuele afspraken en groepsbijeenkomsten. De twee jaar zijn als volgt ingedeeld:

Leefstijlcoach

 • Intake
 • 5 groepsbijeenkomsten van 60 minuten
 • 2 individuele bijeenkomsten

Diëtist

 • Voedingsplan
 • 3 groepsbijeenkomsten

Beweegprofessional

 • Beweegplan
 • 3 groepsbijeenkomsten van 60 minuten
 • Begeleiding naar regulier beweegaanbod door buurtsportcoach/BeweegKuur instructeur)

Leefstijlcoach

 • 4 groepsbijeenkomsten van 60 minuten
 • 3 individuele bijeenkomsten

Diëtist

 • 3 individuele bijeenkomsten

Beweegprofessional

 • 3 groepsbijeenkomsten van 60 minuten

Monitoring bij POH-er (optioneel)

Een belangrijk onderdeel van de BeweegKuur is de ondersteuning naar duurzame gedragsverandering. Hiervoor zetten de betrokken professionals motivational interviewing in. Met deze gesprekstechniek stimuleren zij jou als deelnemer om zelf de regie te nemen en te houden, alsook om realistische doelen te stellen. Je neemt als deelnemer zelf de beslissingen in samenspraak met de zorgprofessional. De professional verplicht je niets, verbiedt je niets, legt je niets op, maar ondersteunt je op weg naar de doelen die jij wil bereiken.

Professionals

De huisarts verwijst je door naar de BeweegKuur. De BeweegKuur is een multidisciplinaire leefstijlinterventie. De professionals die je hierbij begeleiden zijn de leefstijlcoach, een voedingsprofessional en een beweegprofessional. De leefstijlcoach coördineert in de meeste gevallen de uitvoering van de BeweegKuur. De leefstijlcoach en beweegprofessional of de leefstijlcoach en voedingsprofessional kunnen verenigd zijn in één persoon.

Vergoeding BeweegKuur

Als je voldoet aan de inclusiecriteria en je hebt een verwijzing van de huisarts of een andere verwijzer, dan vergoedt de zorgverzekeraar de BeweegKuur vanuit de basiszorgverzekering. De vergoeding van kosten van de inzet van andere zorgverleners die niet standaard bij de BeweegKuur betrokken zijn, is afhankelijk van je zorgverzekering. De kosten voor een eventueel lidmaatschap van een sportschool, sportvereniging of kosten voor ander beweegaanbod worden niet vergoed door je zorgverzekering.

BeweegKuur

Met een BLCN leefstijlcoach is jouw weg naar een gezonde leefstijl in goede handen.