SLIMMER

SLIMMER is een  Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI)

SLIMMER is een  Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI). Een GLI is een leefstijlprogramma waarin je werkt aan jouw leefstijl. Je gaat aan de slag met diverse onderwerpen die allemaal bijdragen aan een gezonde leefstijl. Het programma SLIMMER zet in op een nauwe samenwerking tussen zorg en sport en er is veel aandacht voor de groep en samen doen. Je wordt als deelnemer begeleid naar lokaal beweegaanbod en ondersteund met terugkommomenten.

Doel

Het doel van SLIMMER is het bevorderen van gedragsverandering om zo:

Doelgroep

Je kan deelnemen aan SLIMMER als je 18 jaar of ouder bent en je BMI tussen de 25 en 30 ligt, met daarnaast een verhoogd risico op diabetes of hart- en vaatziekten. Of als je ernstig overgewicht hebt met een BMI hoger dan 30. Hierbij ben je gemotiveerd om je gedrag te veranderen. Als je aan deze voorwaarden voldoet, kan je bij de huisarts het gesprek aangaan over deelname aan SLIMMER en een verwijsbrief voor deelname vragen. De inclusie- en exclusiecriteria kan je hier terugvinden. Voor SLIMMER geldt dat je zelf in staat bent om eigen regie te nemen.

Opzet

SLIMMER duurt twee jaar. Deze twee jaar zijn onderverdeeld in een voedings- en beweegprogramma van zes maanden en een onderhoudsprogramma van 18 maanden. Het eerste halfjaar is behoorlijk intensief, daarna ligt de focus op het volhouden van je gedrag.

Als deelnemer krijg je ondersteuning van professionals bij het aanpassen van je voedingspatroon, beweegpatroon en bij gedragsbehoud. Hierbij heb je individuele afspraken en groepsbijeenkomsten. Vanuit de focus op bewegen begeleidt de professional je naar lokaal beweegaanbod. Hierin ondersteunt de leefstijlcoach je met terugkommomenten. 

Je start het programma met een intake met de leefstijlcoach. Je krijgt uitleg over het programma SLIMMER waarbij je uiteraard vragen kan stellen. Je bepaalt zelf of dit programma bij je past en of je wil starten met het programma. In het beweegprogramma coacht de fysiotherapeut of oefentherapeut jou als deelnemer naar een gezonder beweeggedrag en vervolgens ga je aan de slag met ondersteuning van een buurtsportcoach. Het doel van het beweegprogramma is dat je leert zoveel mogelijk volgens de beweegrichtlijnen te gaan bewegen.
 • Intake
 • Deelprogramma Bewegen
  • 24 groepslessen
  • Begeleiding naar lokaal beweegaanbod
 • Deelprogramma Voeding
  • Voedingsanalyse en behandelplan
  • 3 individuele consulten
  • Groepsbijeenkomst
 •  
 • Deelprogramma Gedragsbehoud
  • 2 terugkom bijeenkomsten
  • 4x individuele begeleiding en follow-up
  • Eindgesprek

Professionals

De huisarts verwijst je door naar SLIMMER. SLIMMER is een multidisciplinaire leefstijlinterventie. De professionals die je hierbij begeleiden zijn de leefstijlcoach, een diëtist en fysiotherapeut / oefentherapeut en lokale beweegprofessionals zoals de buurtsportcoach.

Vergoeding SLIMMER

Als je voldoet aan de inclusiecriteria en je hebt een verwijzing van de huisarts of een andere verwijzer, dan vergoedt de zorgverzekeraar SLIMMER vanuit de basiszorgverzekering. De vergoeding van kosten van de inzet van andere zorgverleners, die niet standaard bij SLIMMER betrokken zijn, is afhankelijk van je zorgverzekering. De kosten voor een eventueel lidmaatschap van een sportschool, sportvereniging of kosten voor ander beweegaanbod worden niet vergoed door je zorgverzekering.

SLIMMER

Met een BLCN leefstijlcoach is jouw weg naar een gezonde leefstijl in goede handen.