De Gecombineerde Leefstijl Interventie

Een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is een programma voor mensen met overgewicht of obesitas.

Home » De Gecombineerde Leefstijl Interventie

Een gecombineerde leefstijl interventie (GLI) is een programma voor mensen met overgewicht of obesitas. Zo’n programma duurt twee jaar en heeft als doel om jouw gedrag blijvend te veranderen door het aanleren van gezonde gewoontes. Denk aan gezonde voeding en eetgewoontes, voldoende beweging inpassen in je leven, meer ontspannen, plannen en een gezond slaappatroon. Een GLI bestaat uit groepsbijeenkomsten en individuele begeleiding. Het aantal groepsbijeenkomsten en het aantal momenten voor individuele begeleiding verschillen per programma.

Er zijn verschillende GLI-programma’s die inhoudelijk en qua opzet van elkaar verschillen. Uiteraard zijn er ook overeenkomsten. Tijdens groepsbijeenkomsten krijg je veelal advies over beweging en gezonde voeding. Of advies over hoe je kunt omgaan met factoren die een gezonde leefstijl beïnvloeden. Deelnemers ondersteunen elkaar in de groep en leren van elkaars ervaringen. Tijdens individuele gesprekken focus je op jouw doel, welke stappen je hebt gezet, hoe je deze volhoudt en welke stappen je nog wilt zetten. Je bespreekt waar je tegenaan loopt en de coach helpt je om steeds kleine stapjes te zetten richting jouw persoonlijke doelen en een gezondere leefstijl.

users-feedback

Focus op gedragsverandering

Een Gecombineerde Leefstijlinterventie is geen dieet; het gaat over aanpassing van je leefstijl. Het is een programma dat jou helpt om je huidige leefstijl gewoonten in kaart te brengen. Dan kan je zien wat helpend is om jouw (gezondheids)doelen te bereiken en wat juist niet helpend is. Vanuit dit startpunt ga je samen met je coach kijken welke gewoonten je duurzaam wil en kan veranderen. Vervolgens is het aan jou om de veranderingen daadwerkelijk door te voeren en vol te houden. Hier is ieder programma op ingericht, met een behandelfase (veranderen) en een onderhoudsfase (volhouden).

BLCN - Resultaten

Kleine stapjes

Een GLI is een programma van twee jaar. Hier is bewust voor gekozen omdat het tijd kost om een verandering aan te leren en te verankeren in je gedrag en dagelijkse routine. De focus ligt op het doorvoeren van veranderingen in kleine stapjes. Het is wetenschappelijk aangetoond dat dit de beste manier is om nieuw gedrag aan te leren en duurzaam in je leefstijl te implementeren.

interface-favorite-like-1 (1)

Ondersteuning bij terugval

De Gecombineerde Leefstijlinterventie is een bewezen effectieve methode. Wil dat dan zeggen dat het altijd goed gaat? Zeker niet. Je zal te maken krijgen met tegenslag en je zal zo nu en dan terugvallen in je oude gedrag. En dat is ook helemaal niet erg. Binnen de GLI is aandacht voor terugval. Je coach ondersteunt je hierin en misschien nog wel belangrijker: je kan je verhaal delen met groepsgenoten binnen de GLI die eenzelfde proces meemaken als jij.

Wanneer kan ik meedoen met een GLI?

Om deel te mogen nemen aan een Gecombineerde Leefstijlinterventie gelden bepaalde voorwaarden (inclusiecriteria). Een daarvan is dat je een verhoogd gewicht gerelateerd gezondheidsrisico (GGR] hebt. Een GLI is toegankelijk voor:

Verder hebben alle GLI’s specifieke ingangsvoorwaarden. In alle gevallen geldt dat je als deelnemer voldoende gemotiveerd moet zijn om je gedrag te veranderen.

leefstijlcoach

Welke GLI’s zijn er?

Er zijn zes erkende Gecombineerde Leefstijlinterventies. Een daarvan richt zich op de specifieke doelgroep van mensen met diabetes type 2. Verder heeft iedere GLI een eigen werkwijze. Kijk dus goed welke GLI jou het meeste aanspreekt en bij jou past en overleg dit ook met je verwijzer.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

Als je voldoet aan de inclusiecriteria en je hebt een verwijzing van je huisarts of een andere verwijzer, dan vergoedt de zorgverzekeraar de GLI vanuit de basiszorgverzekering. Dit gaat niet ten koste van je eigen risico. De vergoeding van kosten van de inzet van andere zorgverleners, die niet standaard bij de GLI betrokken zijn, is afhankelijk van je zorgverzekering.

De kosten voor een eventueel lidmaatschap van een sportschool, sportvereniging of kosten voor ander beweegaanbod, buiten het eventueel aangeboden beweegaanbod tijdens de GLI, worden niet vergoed door je zorgverzekering.

Effectiviteit van de GLI

Uit diverse onderzoeken blijkt dat deelnemers positieve resultaten behalen qua gewichtsafname, buikomtrek en hun kwaliteit van leven. Ze hebben minder problemen bij dagelijkse handelingen, minder pijn en ze zijn minder somber. Het gemiddelde gewichtsverlies bij deelname aan een GLI was gemiddeld circa drie kilo binnen een jaar.

Deelnemers waarderen na het programma vooral de hogere kwaliteit van leven die ze ervaren. Gewichtsverlies en een betere gezondheid zijn middelen om dit doel te bereiken.

Werkzame elementen
binnen de GLI

De homogeniteit van de groep (het volgen van een programma met gelijkgestemde mensen) is een bewezen effectief element van de GLI. Het gevoel dat je niet de enige bent die soms moeite heeft om gezondheidsdoelen te halen, stimuleert en motiveert. Je ervaart veel sociale steun! Daarbij helpt het om te blijven focussen op je gestelde doelen, je gewicht en je beweegpatroon. Op die manier word je je steeds bewuster van je gedrag.

Tijdens het tweede deel (de onderhoudsfase) en na afloop van de GLI is het belangrijk om veel te (blijven) bewegen. Op die manier behoud je de behaalde resultaten. Op de website van het RIVM en in dit artikel vind je nog meer werkzame elementen van de Gecombineerde Leefstijlinterventie.

FAQ

Meer weten over de GLI's?

Bekijk dan deze veelgestelde vragen over de de Gecombineerde Leefstijl Interventies

Een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is een programma voor mensen met overgewicht of obesitas. Een GLI helpt om gedragsverandering te realiseren. Het doel van de GLI is om jouw gedrag duurzaam te veranderen door het aanleren van gezonde gewoontes. Denk aan gezonde voeding en eetgewoontes en aan gezond bewegen en hoe je dit kan inpassen in jouw leven. Daarnaast is er in sommige GLI’s aandacht voor ontspannen, plannen en gezond slaapgedrag.

Een GLI duurt 2 jaar en bestaat uit groepsbijeenkomsten en individuele begeleiding. Het aantal groepsbijeenkomsten en het aantal sessies voor individuele begeleiding verschillen per programma.

In de individuele gesprekken werk je samen met de leefstijlcoach aan jouw persoonlijke doelen. Je bespreekt waar je tegenaan en de coach helpt je om steeds kleine stapjes richting een gezondere leefstijl te zetten.

Je vindt meer informatie over de GLI op de website van de BLCN. Op deze pagina vind je ook een link naar de specifieke websites van de ‘eigenaren’ van de leefstijlinterventie voor meer informatie.

Welke GLI bij jou past, is afhankelijk van jouw wensen en doelen. Verdiep je goed in de GLI’s en de verschillen, ga in gesprek met je huisarts en maak een weloverwogen beslissing. Je gaat namelijk een commitment aan voor 2 jaar. Een goede match met het programma en de coach is hierbij dus zeer wenselijk.

Om deel te nemen aan een GLI heb je altijd een verwijzing van de huisarts nodig.