Samen Sportief in Beweging

SSiB​ is een Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI)

SSiB is een  Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) en staat voor Samen Sportief in Beweging. Een GLI is een leefstijlprogramma waarin je werkt aan jouw leefstijl. Je gaat samen met een leefstijlcoach aan de slag met diverse onderwerpen die allemaal bijdragen aan een gezonde leefstijl.

Doel

Het doel van SSiB is om je gedrag te veranderen en zelfbewuste, gezondere keuzes te maken op leefstijlgerelateerde onderwerpen. Het uiteindelijke doel is duurzame gezondheidswinst en een hogere kwaliteit van leven. Dit bereik je door je bewuster te worden van je beweeg- en eetpatroon, je motivatie te verhogen en meer in actie te komen om dit te veranderen.

Doelgroep

SSiB is ontwikkeld met betrokkenheid en hulp van een kwetsbare doelgroep. Hierdoor zijn de opzet en materialen geschikt voor deelnemers met beperkte gezondheidsvaardigheden.

Je kan deelnemen aan SSiB als je 18 jaar of ouder bent en je BMI tussen de 25 en 30 ligt, met daarnaast een verhoogd risico op diabetes of hart- en vaatziekten. Of als je ernstig overgewicht hebt met een BMI hoger dan 30. Hierbij ben je gemotiveerd om je gedrag te veranderen. Als je aan deze voorwaarden voldoet, kan je bij de huisarts het gesprek aangaan over deelname aan SSiB en een verwijsbrief voor deelname vragen. De inclusie- en exclusiecriteria kan je hier terugvinden. Voor SSiB geldt dat je het lastig vindt om zelf te veranderen omdat de vaardigheden ontbreken om zelf de regie in handen te nemen.

Opzet

SSiB duurt twee jaar. Deze twee jaar zijn onderverdeeld in twee fasen: het basisprogramma (begeleidingsfase) en het onderhoudsprogramma (onderhoudsfase). Het basisprogramma duurt acht weken. Hierin krijg je als deelnemer twee keer per week coaching op gezond bewegen, onder begeleiding van een beweegprofessional. Daarnaast krijg je één keer coaching over voeding van een voedingsprofessional. Gedurende het programma begeleiden de beweegprofessionals jou geleidelijk naar beweegaanbieders in de buurt. In de onderhoudsfase monitort de leefstijlcoach de voortgang. De leefstijlcoach coacht en begeleidt je als deelnemer in individuele consulten en groepsbijeenkomsten, op weg naar jouw doelen en om de gedragsverandering vol te houden.

Het programma bestaat uit individuele afspraken en groepsbijeenkomsten. De twee jaar zijn als volgt ingedeeld:

 • 1 Intake met leefstijlcoach
 • Coaching en organisatie door leefstijlcoach
  • 8 uur individueel/groep
 • Basiscursus 8 weken:
  • Beweging:
   • 16 groepsbijeenkomsten
   • 6x beweegprofessional
   • 4x beweegprofessional + sportaanbieders uit wijk
   • 6x sportaanbieders uit wijk
  • Voeding:
   • 8 groepsbijeenkomsten met voedingsprofessional
 • Nazorgtraject 10 maanden:
  • 3 groepsbijeenkomsten door leefstijlcoach (elk max. 2 uur)
 • 5x individuele begeleiding en follow-up door leefstijlcoach (5x 0,5 uur)
 • 3 groepsbijeenkomsten door leefstijlcoach (elk min. 1,5 uur)

Professionals

De huisarts verwijst je door naar SSiB. SSiB is een multidisciplinaire leefstijlinterventie. De professionals die je hierbij begeleiden zijn de leefstijlcoach, een voedingsprofessional, een voedingsprofessional en lokale sportaanbieders. De leefstijlcoach speelt hierin een centrale rol.

Vergoeding SSiB

Als je voldoet aan de inclusiecriteria en je hebt een verwijzing van je huisarts of een andere verwijzer, dan vergoedt de zorgverzekeraar de SSiB vanuit de basiszorgverzekering. De vergoeding van kosten van de inzet van andere zorgverleners die niet standaard bij SSiB betrokken zijn, is afhankelijk van je zorgverzekering. De kosten voor een eventueel lidmaatschap van een sportschool, sportvereniging of kosten voor ander beweegaanbod worden niet vergoed door je zorgverzekering.

Met een BLCN leefstijlcoach is jouw weg naar een gezonde leefstijl in goede handen.