CooL

Cool is een  Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI)

CooL is een Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) en staat voor Coaching op Leefstijl. Een GLI is een leefstijlprogramma waarin je werkt aan jouw leefstijl. Je gaat zelf aan de slag met diverse onderwerpen die allemaal bijdragen aan een gezonde leefstijl. CooL is dus geen dieet en geen beweegprogramma. Bij CooL wordt wel aandacht besteed aan het maken van bewustere keuzes op leefstijlthema’s: voeding, beweging, ontspanning, stressmanagement en slaap. Keuzes die bij jou passen en die jou helpen om je persoonlijke doelen te bereiken.

Doel

Het doel van CooL is om gedragsverandering te realiseren om zo zelf bewustere gezondere keuzes te maken op leefstijlgerelateerde onderwerpen. Het uiteindelijke doel is duurzame gezondheidswinst en een hogere kwaliteit van leven.

Doelgroep

Je kan deelnemen aan CooL als je  18 jaar of ouder bent en:

 • een BMI tussen de 25 en 30 hebt én een verhoogd risico op diabetes of hart- en vaatziekten.
 • als je ernstig overgewicht hebt met een BMI hoger dan 30.

Uiteraard ben je gemotiveerd om je gedrag te veranderen. Bovendien ben je in staat om je eigen regie te nemen.
Als je aan deze voorwaarden voldoet, kan je bij je huisarts het gesprek aangaan over deelname aan CooL en een verwijsbrief voor deelname vragen. De inclusie- en exclusiecriteria kan je hier terugvinden.

Opzet

CooL duurt twee jaar. Deze periode is onderverdeeld in twee fasen: het basisprogramma (begeleidingsfase) en het onderhoudsprogramma (onderhoudsfase). Per fase is een standaard indeling gemaakt door de eigenaar van het programma. Binnen deze indeling kunnen leefstijlcoaches naar eigen vrijheid invulling geven aan het programma. Afhankelijk van hun persoonlijke visie en afhankelijk van de wensen en behoeften van de groep. Hierbij komen in ieder geval de volgende thema’s aan de orde:

 • Gezonde voeding
 • Voldoende bewegen en wat past bij jou?
 • Slaap
 • Stress
 • Energiemanagement
 • Ontspanning en inspanning
 • Timemanagement
 • Vitaliteit
 • Hoe houd ik het vol?
 • Wat kan ik aanpassen in mijn gedrag en hoe kan mijn omgeving me daarbij helpen?

Het programma bestaat uit groepsbijeenkomsten en individuele afspraken.
De twee jaar zijn als volgt ingedeeld:

 • 1 intake (1 uur)
 • 8 groepssessies van 90 minuten
 • 2,5 uur individuele contacttijd
 • 8 groepssessies van 90 min
 • 3,5 uur individuele contacttijd

Een belangrijk onderdeel van CooL is de ondersteuning naar duurzame gedragsverandering. Hiervoor gebruikt een leefstijlcoach de gesprekstechniek motivational Interviewing. Hierin stimuleert de coach jou als deelnemer om zelf de regie te nemen en te houden en om zelf realistische doelen te stellen. Je neemt als deelnemer zelf de beslissingen in samenspraak met de leefstijlcoach. De leefstijlcoach verplicht je niks, verbiedt je niks, legt je niks op, maar ondersteunt je op weg naar de doelen die jij wil bereiken.

Professionals

In de meeste gevallen verwijst je huisarts je door naar CooL. Bij deze interventie is de leefstijlcoach de enige direct aangesloten professional. Uiteraard heeft de coach wel een netwerk van zorgprofessionals waarop hij of zij kan terugvallen. Denk bijvoorbeeld aan het inzetten van een Buurtsportcoach voor het onderwerp beweging.

Vergoeding CooL

Als je voldoet aan de inclusiecriteria en je hebt een verwijzing van de huisarts of een andere verwijzer, dan vergoedt de zorgverzekeraar CooL vanuit de basiszorgverzekering. Je eigen risico wordt daarbij niet aangespoken. De vergoeding van kosten van de inzet van andere zorgverleners, die niet standaard bij CooL betrokken zijn, is afhankelijk van je zorgverzekering. De kosten voor een eventueel lidmaatschap van een sportschool, sportvereniging of kosten voor ander beweegaanbod worden niet vergoed door je zorgverzekering.

CooL

Met een BLCN leefstijlcoach is jouw weg naar een gezonde leefstijl in goede handen.