Keer Diabetes2 Om

Keer Diabetes2 Om is een Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI)

Keer Diabetes2 Om (KDO) is een intensief, curatief (genezing bevorderend) leefstijlprogramma voor mensen met diabetes type 2 (DM2). Het programma is ontwikkeld door stichting Voeding Leeft en richt zich op het omkeren of stabiliseren van DM2 en het verbeteren van de kwaliteit van leven. KDO wordt gevolgd in groepen van circa 20 deelnemers, waarbij ook ruimte is voor individuele aandacht.

Doel

Het doel van Keer Diabetes2 Om is het omkeren dan wel het in remissie brengen van DM2. Dat wil zeggen dat gestreefd wordt naar herstel, waarbij de aandoening geheel of gedeeltelijk terrein verliest en de gezondheid verbetert. ‘Omkeren’ houdt in dat een deelnemer gezonde HbA1c waarden bereikt met minder of geen diabetes medicatie. Duurzame gedragsverandering leidt tot een betere kwaliteit van leven.

Doelgroep

Je kan deelnemen aan Keer Diabetes2 Om als je 18 jaar of ouder bent. Daarnaast ben je diabetes type 2 patiënt en heb je overgewicht (een BMI hoger dan 25 kg/m2) en/of een vergrote buikomvang (vrouwen meer dan 80 cm; mannen meer dan 94 cm). Je maakt gebruik van glucose verlagende medicatie.

Als je aan deze voorwaarden voldoet, kunnen zorgverleners (internist, huisarts, POH) je doorverwijzen naar KDO. Je kan je ook zelf aanmelden via de website of op een gratis bij te wonen regionale informatiebijeenkomst georganiseerd door Voeding Leeft. De inclusie- en exclusiecriteria vind je hier.

 • Leeftijd > 80 jaar
 • Geen medicatiegebruik voor diabetes type 2
 • Diagnose diabetes type 1
 • Nierinsufficiëntie (eGFR/MDRD lager dan 45)
 • Maagverkleining of maagbandje
 • Eetstoornis
 • Ernstige COPD (Gold III of IV)
 • Pancreatitis (in voorgeschiedenis)
 • BMI hoger dan 50 kg/m2
 • Hartfalen of decompensatio cordis (klasse 2 t/m 4)
 • Ernstige psychosociale problematiek waardoor je onvoldoende ruimte hebt om je te focussen op een dergelijk intensief (groeps)programma
 • Gebruik van een insulinepomp
 • BMI van 40-50 kg/m2
 • Ontregelde diabetes type 2 ( hoger dan 64 mmol/mol)
 • Nierfalen (eGFR lager dan 60)
 • Atriumfibrilleren
 • Chronisch gebruik van prednison

Opzet

Keer Diabetes2 Om duurt twee jaar. Deze periode is onderverdeeld in twee fasen: de intensieve behandelfase en het nazorgtraject. De indeling is als volgt:

 • 5 programmadagen:
  • start-tweedaagse met overnachting
  • terugkomdagen: na 1 maand (ook met partner), 3 en 6 maanden (in groepen)
 • Tussentijds belmoment (individueel)
 • Vier pijlers: voeding, beweging, ontspanning en slaap
 • Presentaties, workshops en andere activiteiten o.b.v. het I-Change model voor duurzame gedragsverandering (in groepen)
 • Begeleiding door een vast team van diëtist, coach, verpleegkundige en programmacoördinator (gehele dag, alle dagen aanwezig, individueel door de verpleegkundige vanwege medicatie afbouw en in groepen tijdens programmadagen)
 • Toegang tot de online community (in groepen)
 • Casemanagement door de programmacoördinator en verpleegkundige (individueel)
 • Niet verplicht; soms op advies of ‘aandringen’ van het begeleidingsteam
 • Elke maand facultatieve, fysieke groepsbijeenkomsten
 • Gegeven door een diëtist én een verpleegkundige of coach
 • Doel: omkering continueren of verbeteren en terugval opvangen
 • Toegang tot de online community

Professionals

De zorgverlener (internist, huisarts, POH) verwijst je door naar Keer Diabetes2 Om. KDO is een multidisciplinaire leefstijlinterventie. De professionals die je hierbij begeleiden zijn de diëtist, coach, verpleegkundige en programmacoördinator.

Online variant

Deze GLI is er ook in een online variant: Keer Diabetes2 Om-GLI-online (KDO-online). Meer informatie hierover vind je op de website van stichting Voeding Leeft.

Vergoeding Keer Diabetes2 Om

Als je voldoet aan de inclusiecriteria en je hebt een verwijzing van de huisarts of een andere zorgverlener, dan vergoedt de zorgverzekeraar de GLI Keer Diabetes2 Om vanuit de basiszorgverzekering. De vergoeding van kosten van de inzet van andere zorgverleners, die niet standaard bij Keer Diabetes2 Om  betrokken zijn, is afhankelijk van je zorgverzekering. De kosten voor een eventueel lidmaatschap van een sportschool, sportvereniging of ander beweegaanbod worden niet vergoed door je zorgverzekering.

Keer Diabetes2 Om

Met een BLCN leefstijlcoach is jouw weg naar een gezonde leefstijl in goede handen.