Over BLCN

De Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland is dé beroepsvereniging van en voor leefstijlcoaches in Nederland

Home » De vereniging

“De inzet van Leefstijlcoaches is hard nodig”

De Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland is dé beroepsvereniging van en voor Hbo-opgeleide, geaccrediteerde leefstijlcoaches in Nederland. De BLCN behartigt hun belangen en bewaakt de kwaliteit van goede leefstijlcoaching.

Leefstijlcoaches helpen mensen een gezonde leefstijl en duurzame gedragsverandering te realiseren. Zij vormen een jonge, snel groeiende beroepsgroep. Leefstijlcoaches werken als zelfstandige, of zijn in dienst van een organisatie. Vaak zijn ze actief als coach of trainer, maar ze kunnen zich ook bezighouden met advies, beleidsontwikkeling of onderzoek. Leefstijlcoaches zijn bij uitstek netwerkers en verbinders. Ze functioneren vaak als ‘spin in het web’ omdat ze in verschillende domeinen actief kunnen zijn. In welzijn en zorg (nulde, eerste en tweede lijn), alsook in bijvoorbeeld het onderwijs, bedrijfsleven of bij re-integratiebedrijven.

Dit vereist dat de kwaliteit van het beroep leefstijlcoach gegarandeerd is. De BLCN hanteert kwaliteitseisen voor Hbo-opgeleide, geaccrediteerde leefstijlcoaches, waarmee kwalitatief goede beroepsuitoefening vaststaat.

Missie & Visie

“De Beroepsvereniging Leefstijlcoaches wil een samenleving realiseren waarbij zoveel mogelijk mensen zijn uitgerust met kennis, vaardigheden en eventuele hulpmiddelen om eigen regie te nemen voor optimale veerkracht, welzijn en gezondheid.”

Als beroepsvereniging zoeken we naar de beste manier om de kwaliteit van leefstijlcoaching te borgen en te vergroten. We geloven dat we meer bereiken als we onze krachten bundelen. Daarom zijn we actief op zoek naar samenwerking met professionals en partijen die leefstijlcoaching willen toepassen in hun werkveld.​

BLCN Missie visie

“Samen voor een gezonder Nederland”
Het bestuur van de BLCN

Inge Out

Voorzitter

Fabian Rood

Secretaris

Mariska de Rouw

Penningmeester

Doelstellingen & activiteiten

Als vereniging voor leefstijlcoaches hebben we een doelstelling

De BLCN is een keurmerk en staat voor kwaliteit

De BLCN vertegenwoordigt de leefstijlcoach op landelijk niveau. Door samenwerking te zoeken met landelijke, regionale en lokale samenwerkingsverbanden van leefstijlcoaches houdt de BLCN de lijnen kort en haar leden dicht betrokken bij het dagelijks beleid. Idealiter voeden de samenwerkende leefstijlcoaches de beroepsvereniging en faciliteert de beroepsvereniging hen. De BLCN zorgt er daarnaast voor dat de leefstijlcoach een plaats krijgt in de zorgstandaarden, richtlijnen en implementatieprogramma’s. 

Dit doen wij door een adviseur Zorgbeleid in te zetten die veel overleg heeft met ZN (Zorgverzekeraars Nederland) en individuele zorgverzekeraars. Daarnaast speelt de adviseur Zorgbeleid een belangrijke rol in het vertegenwoordigen van de BLCN bij koepelorganisaties van zorgprofessionals én bij landelijke organisaties zoals onder andere het ministerie van VWS, de NZa en het Zorginstituut Nederland.

Laatste nieuws

Volg het laatste nieuws van de BLCN

feb 01
LeefstijlLab podcast special: De BLCN leefstijlcoach

Onlangs ging Roel Hermans in gesprek met Mariska de Rouw en Inge Out in de podcast LeefstijlLab. Het werd een leuk gesprek over wat de BLCN doet en hoe wij als BLCN tegen leefstijl en preventie aankijken. Altijd al eens willen weten wat de BLCN nou doet? Doe je wandelschoenen aan, je oortjes in en […]

nov 30
Rapportage n.a.v. de RIVM GLI monitor – november 2023

Naar aanleiding van de Jaarrapportage monitor gecombineerde leefstijl interventie (GLI) 2023 willen wij de volgende punten hiervan uitlichten: Lees de hele jaarrapportage GLI monitor hier.

Met een BLCN leefstijlcoach is jouw weg naar een gezonde leefstijl in goede handen.