Vergoeding Leefstijlcoaching​

vergoeding leefstijlcoaching

Leefstijlcoaching kun je soms vergoed krijgen via je zorgverzekering, maar niet altijd.

vergoeding leefstijlcoaching

Leefstijlcoaching kun je soms vergoed krijgen via je zorgverzekering, maar niet altijd.

In veel gevallen betaal je zelf voor coaching en ondersteuning door een leefstijlcoach. Soms is je werkgever bereid om mee te betalen. Hieronder lees je enkele mogelijkheden. 

Een Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) is een leefstijl-groepsprogramma dat jou niets kost. Vergoeding vind plaats vanuit de basisverzekering. Dit gaat dus niet ten koste van je eigen risico.

Als je op zoek bent naar ander soort ondersteuning door een leefstijlcoach, bijvoorbeeld persoonlijke begeleiding, controleer dan of jouw zorgverzekeraar (een deel van) de kosten op zich neemt. Het gaat in dat geval om een vergoeding vanuit je aanvullende verzekering.

Ook werkgevers kunnen soms meebetalen, bijvoorbeeld vanuit een persoonlijk ontwikkelingsbudget. Soms hebben ze een speciaal potje bedoeld voor gezondheidsdoelen. Uiteraard is dit per werkgever verschillend, dit zul je dus zelf moeten nagaan.

Vergoede leefstijlprogramma’s: Gecombineerde Leefstijlinterventies

Er zijn zes Gecombineerde Leefstijlinterventies (GLI’s) die zorgverzekeraars vanuit de basiszorgverzekering vergoeden. Als je voldoet aan de inclusiecriteria en je hebt een verwijzing van je huisarts of een andere zorgverlener, dan vergoedt de zorgverzekeraar de GLI vanuit de basiszorgverzekering. Je hebt hier zelf geen kosten aan. 

Het gaat om de volgende Gecombineerde Leefstijlinterventies:

De kosten van zorgverleners die niet standaard bij de GLI betrokken zijn, worden niet altijd vergoed. Dit is afhankelijk van je zorgverzekering. De kosten voor een eventueel lidmaatschap van een sportschool, sportvereniging of kosten voor ander beweegaanbod, buiten het eventueel aangeboden beweegaanbod tijdens de GLI, worden niet vergoed door je zorgverzekering.

leefstijlcoach-werkwijze
leefstijlcoach

Criteria voor vergoeding GLI

Om in aanmerking te komen voor vergoeding van één van deze programma’s moet je aan een aantal criteria voldoen. Je moet 18 jaar of ouder zijn en een verwijzing hebben van je huisarts of medisch specialist (bijvoorbeeld een internist of cardioloog). Je komt in aanmerking voor een verwijzing bij één van de volgende risicofactoren:

Informeer voordat je start met een GLI bij je zorgverzekeraar of de leefstijlcoach die jij op het oog hebt, gecontracteerd is. Zo weet je zeker dat de behandeling vergoed wordt.

Ontwikkelingen vergoeding leefstijlcoaching

Er gebeurt momenteel veel op het gebied van leefstijl. De vraag naar leefstijlcoaching wordt steeds groter en ook het belang van leefstijlcoaching wordt in steeds grotere kring onderkend.

Vergoeding van leefstijlcoaching om de druk op de zorg te verlichten, is dan ook een continue onderwerp van gesprek. Informeer daarom altijd bij je zorgverzekeraar of de door jou gewenste vorm van leefstijlcoaching vergoed wordt en onder welke voorwaarden.

Met een BLCN leefstijlcoach is jouw weg naar een gezonde leefstijl in goede handen.