De leefstijlcoach en de WKKGZ

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ).

Geldt de Wkkgz ook voor leefstijlcoaches aangesloten bij de BLCN? Alleen als je de GLI aanbiedt.

Alle ZZP-ers die zorg verlenen via de Wet langdurige zorg, de Zorgverzekeringswet, het aanvullend verzekerde pakket, of zorg verlenen waarbij de cli?nt zelf betaalt, moeten aan de eisen van de WKKGZ voldoen. Dat geldt ook voor ZZP-ers die cosmetische zorg of alternatieve geneeswijzen aanbieden.

Op dit moment valt ??n activiteit van de BLCN leefstijlcoach onder een van de genoemde zorgwetten, namelijk de GLI. Als je deze aanbiedt, moet je aansluiten bij een klachtenregeling. BLCN leden krijgen 20% korting bij het Klachtenportaal Zorg.
Bied je geen GLI aan zoals het CooL programma, dan hoef je je niet aan te sluiten bij een offici?le klachtenregeling als je als leefstijlcoach werkt. Nu kunnen verschillende leefstijlcoaches ook een verschillende ori?ntatie hebben. Wil je het voor jou zelf beoordelen? Kijk dan naar deze test.

Wat zijn die eisen?

Lees deze link.

Voor zelfstandig werkende zorgverleners zijn de verplichtingen vanaf 01-01-2017 :

  • het hebben van een afhankelijke klachtenfunctionaris;
  • aangesloten zijn bij een Erkende Geschillencommissie;
  • er moet een schriftelijke overeenkomst zijn tussen zorgaanbieder en zorgverlener waarin de normen staan waaraan de zorgverlener moet voldoen (dus stel dat je voor een opdrachtgever als Adaptics, Visiom, FitzMe, Lifeguard, Bewegen Werkt, etc. werkt, dan moet er een schriftelijke overeenkomst zijn met daarin de kwaliteitsnormen).

De eerste twee punten zijn onder andere te regelen door aan te sluiten bij een organisatie als het Klachtenportaal.
Als er een programma van de leefstijlcoach in het basispakket wordt opgenomen, is punt 3 van de eisen redelijk duidelijk omdat er dan programma-eisen zullen zijn.

Heb je hierover vragen of nuttige informatie? Dan kan je mailen naar info@blcn.nl.