Ik heb veel opleiding en ervaring op zak. Kan ik in plaats van het individuele accreditatietraject te doorlopen, mijn portfolio aanleveren om mijn niveau aan te tonen?

Het objectief beoordelen van de ervaringen en doorlopen scholingen van een individuele kandidaat om alle elementen van het beroepsprofiel af te vinken, is een arbeidsintensief traject, dat een hoger kostenplaatje met zich mee zou brengen voor de kandidaat, dan het doorlopen individuele accreditatietraject. Omdat de verwachting is dat kandidaten daar zelden voor zouden kiezen, is zo?n individueel portfolio beoordelingstraject niet ingericht door de BLCN en dus niet mogelijk.