Meer samenwerking nodig met leefstijlcoaches

Nog niet iedereen krijgt de juiste begeleiding om gezonder te leven of te stoppen met roken, maar er worden al wel meer mensen geholpen dan voorheen. Dat concludeert de Inspectie voor Gezondheidszorg en jeugd (IGJ) in een rapport waarbij de leefstijlinterventies tussen 2022 en 2024 werden onderzocht. Om de ondersteuning te verbeteren is meer samenwerking tussen zorgaanbieders nodig en meer aandacht voor kwetsbare mensen. De BLCN (Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland) roept regionale zorgorganisaties op om meer de samenwerking met leefstijlcoaches in de regio te zoeken.

Sione Brugman, beleidsadviseur van de BLCN, herkent de uitkomst van het rapport. “Leefstijlinterventies worden steeds meer ingezet, maar de regionale samenwerking blijft achter. Onze leefstijlcoaches, die bijvoorbeeld de gecombineerde leefstijlinterventie uitvoeren, worden nog te weinig betrokken in de regionale eerstelijnszorg. De BLCN ziet graag dat dit verandert en dat andere partijen de samenwerking met BLCN-leefstijlcoaches in hun regio gaan zoeken. Onze leefstijlcoaches zijn echte experts in gedragsverandering, en dat is wat nodig is om cliënten te ondersteunen om gezondere gewoontes aan te leren.”

Zorgverleners hebben een beter overzicht nodig van het totale aanbod aan leefstijlbegeleiding in hun regio, stelt de IGJ in het rapport. Dan kunnen zij beter inspelen op de wensen en behoeften van hun patiënten en cliënten. Leefstijl moet een integraal onderdeel worden van de behandeling van patiënten. Het ontbreekt zorgprofessionals alleen aan tijd in de spreekkamer. “Het is dus noodzakelijk dat leefstijlcoaches meer bij de regionale samenwerkingsverbanden betrokken worden”, aldus Brugman. “De BLCN is daarin een belangrijke partij en wij staan altijd open voor overleg en samenwerking. Leefstijlcoaches werken domein-overstijgend: zij kunnen goed connecties leggen tussen de zorg en het sociaal domein, en dat is precies wat hard nodig is.”

Het BLCN-bestuur hoort vaak dat leefstijlcoaches nog niet bij samenwerkingsverbanden horen en daarom niet worden uitgenodigd bij regionale overleggen. Brugman: “Wij vragen de organisatoren van regiobijeenkomsten en -netwerken om ons te laten weten wat er nodig is om de leefstijlcoaches wel te laten aansluiten. We zoeken graag naar mogelijkheden.”

Tegelijk doet de BLCN ook een oproep aan de eigen achterban om zich meer te verenigen. Brugman: “Samen bereik je meer dan alleen, dus wij zien graag dat er steeds meer leefstijlcoaches gaan samenwerken. Verenig jezelf en kijk waar er nog ‘losse’ leefstijlcoaches in jouw regio zitten die zich ook bij jouw samenwerkingsverband kunnen aansluiten. De BLCN kan daarin ondersteunen met advies.”

Bericht delen via:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Meer actualiteiten