BLCN-coach uitgelicht: Arnold van der Kaaij

Met alle aandacht in de media, maar ook vanuit de opleidingen, zou je kunnen denken dat de BLCN-leefstijlcoach vooral werkzaam is in de GLI. Niets is echter minder waar…. Deze keer stelt BLCN leefstijlcoach Arnold zich voor.

Mijn naam is Arnold van der Kaaij uit Hoogland (Amersfoort) en als mannelijke leefstijlcoach richt ik me in mijn eigen praktijk Leefstijl.PRO vooral op individuele begeleiding van mannen. Omdat ik denk dat mannen over het algemeen een andere aanpak vragen dan vrouwen. Daarnaast verzorg ik bij een aantal GLI SLIMMER groepen in Amersfoort het leefstijlcoaching deel.

De GLI is een geweldig mooie interventie, vergoed vanuit de basisverzekering en voor veel mensen die aan een gezonde leefstijl willen werken een goed en passend traject. Het viel mij echter op dat er helaas groepen mensen zijn die buiten de GLI vallen. Ze vallen buiten de inclusiecriteria, passen of willen niet in een groep, zijn de taal niet vaardig of hebben een (culturele) achtergrond waar de GLI niet goed bij past. Ook zijn er groepen mensen die de weg naar de zorg niet goed weten te vinden of het vertrouwen in de hulpverlening verloren hebben. Zij vallen in het grote gat tussen niets…en de GLI. Huisartsen en POHs herkennen dit probleem.

Nu is het zo dat ik zelf oorspronkelijk uit een achterstandswijk in Amersfoort kom en het viel me tijdens mijn opleiding al op hoeveel mensen er eigenlijk niet goed passen in de GLI. Voor hen is er geen alternatief, want zelf betalen zit er meestal niet in. Mijn hart ligt bij kwetsbare groepen binnen of buiten het sociale domein en al tijdens mijn opleiding raakte ik geïnspireerd door mijn docent leefstijl Corrine Snijders die al 10 jaar lang leefstijlcoach is in het sociaal domein. Samen vinden wij dat íedereen recht heeft op begeleiding naar een gezondere leefstijl, niet alleen de selecte groep die het zelf kan betalen. Daarnaast zijn de mensen die hulp het hardste nodig hebben, het lastigst te bereiken. We bleken de passie voor deze doelgroep te delen en zo ontstond het idee om samen een nieuw bedrijf op te richten, Leefstijlmakelaar.PRO.  Een bedrijf waarbij we leefstijlcoaches op weg helpen die al werken (of willen gaan werken) met kwetsbare groepen. Denk onder andere aan hulp bij het aanvragen van subsidie, schrijven van projectplan, maken van een begroting, ontwerpen van een programma en het ondersteunen en trainen bij de uitvoering van het programma.

Net na mijn opleiding ontwikkelde Corrine een kort programma voor 5 groepen met 10 deelnemers voor de Buurtsportcoaches in het sociaal domein in Amersfoort. Daar ben ik bij aangehaakt en daar heb ik mijn eerste leefstijltrainingen kunnen geven en heb ik nieuwe skills geleerd die niet in de opleiding zaten. Vooral…hoe werk je nu met mensen uit kwetsbare groepen? Met mensen die vaak naast hun leefstijl, heel veel andere problemen hebben. Dit was wat ik wilde, een bijdrage leveren om de gezondheidsverschillen in de maatschappij te helpen verkleinen.

Inmiddels ben ik vanuit Leefstijlmakelaar.PRO de projectleider van een mooi nieuw project in Utrecht Kanaleneiland. Daarin ondersteunen en trainen we Amina Berkane Abakhou, leefstijlcoach in Kanaleneiland. Zij is de initiatiefnemer van dit project dat de titel kreeg ‘Gezonde gezinnen – een Gezondere Wijk’. In dit project worden moeders, vaders, oma’s en opa’s opgeleid om in hun eigen sociale netwerk het ‘gezonde voorbeeld’ te gaan geven en als gezonde-leefstijl aanspreekpunt te fungeren. Doel is om structureel de gezondheidsverschillen te verkleinen voor deze en volgende generaties.

Amina had al langere tijd het plan om zogenaamde Leefstijlmaatjes op te gaan leiden en samen met Corrine hebben we dit idee verder uitgewerkt. Er is een projectplan geschreven, een begroting gemaakt en we hebben een agile programma ontwikkelt. Een programma dat aansluit (en aanpasbaar is) op de doelgroep. Van de gemeente Utrecht en Samen Kansrijk en Gezond, een programma van FNO, hebben we subsidies ontvangen waarmee we in één jaar tijd twee groepen Leefstijlmaatjes mogen gaan opleiden en begeleiden bij hun werk in de wijk. Amina is de steunpilaar van het programma en coördineert en organiseert alles in de wijk en op locatie. Corrine ontwikkelt en geeft samen met Amina de training aan de Leefstijlmaatjes en ik regel alle zaken er omheen. Uiteindelijk is het doel dat Corrine en ik op andere plekken in Nederland nog meer leefstijlcoaches gaan opleiden/ondersteunen en dat Amina zelfstandig haar projecten in Kanaleneiland verder runt.

Wil je meer weten over het project of over het werk dat ik als leefstijlcoach en -makelaar doe, kijk dan op de websites https://leefstijl.pro/ en https://leefstijlmakelaar.pro/

De lijst van alle andere BLCN leefstijlcoaches vind je op deze pagina.

Bericht delen via:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Meer actualiteiten