Waar is het bestuur zoal mee bezig? Bijvoorbeeld hiermee

  • Meewerken aan de procedure om een leefstijlcoachingsprogramma in het basispakket van de zorgverzekering te laten opnemen (waaronder onderhandelen over tarieven).
  • Onderzoeken of en hoe leefstijlcoaches zich moeten aansluiten bij een klachtenregeling (er is een nieuwe wet in werking getreden in 2016).
  • Een vorm van resultaatmeting opzetten, waarmee we de voortgang van onze deelnemers kunnen zien en onze meerwaarde kunnen aantonen.
Bericht delen via:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Meer actualiteiten