update Corona 15-3-20

Beste leden,

Afgelopen dagen heeft het kabinet maatregelen in het leven geroepen om de verspreiding van het Corona-virus in te dammen. Ook wij als BLCN willen hier gehoor aan geven. 

Het afgelasten van de ALV is een van de maatregelen die wij getroffen hebben. Daarnaast willen wij jullie adviseren groepsbijeenkomsten voor de komende weken te annuleren.

Velen van ons werken met kwetsbare personen (zieken en ouderen) en geadviseerd wordt om het bezoek aan deze groepen zoveel mogelijk te beperken. Laten wij deze groep steunen en de groepsbijeenkomsten op voorhand annuleren.

Als alternatief kunnen online mogelijkheden geboden worden, groepsgewijs of individueel. Als er goede ideeën zijn, deel deze dan graag op de facebook-community!

Alleen samen kunnen we de verspreiding voorkomen zodat we in de toekomst weer op volle sterkte ons kunnen richten op ons vak: zorgen dat mensen weer beter in hun vel komen te zitten!

Bericht delen via:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Meer actualiteiten