Per 1 januari 2022 gaat de Wet Toetreding Zorgaanbieders in. Deze wet heeft gevolgen voor zorgverleners die vallen onder de zorgverzekeringswet (Zvw). Uitvoerders van de GLI vallen hier in elk geval onder en moeten zich voor 1 juli 2022 registeren. Vanaf 1 januari 2022 kun je je registeren.

Wil je weten of deze nieuwe wet op jou van toepassing is en zo ja, welke actie je moet ondernemen? Download dan onderstaand stroomschema.

https://www.toetredingzorgaanbieders.nl/documenten/publicaties/2021/10/14/stroomschema-wtza

Bericht delen via:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Meer actualiteiten