Nieuwe subsidieregeling tbv mentale vitaliteit van werkenden

Op dinsdag 31 mei gaat een nieuwe subsidieronde van ZonMw van start, in opdracht van de ministeries van SZW en VWS. Deze regeling geeft O&O-fondsen, bracheorganisaties, en werkgevers- en werknemersorganisaties de mogelijkheid voor hun achterban begeleiding en tools in te huren van geaccrediteerde professionals, waaronder BLCN-leden.

De subsidie- of voucherregeling maakt deel uit van het programma ‘Mentale Vitaliteit van werkenden’. Op deze pagina van ZonMw vind je de volledige tekst. N.b.: het gaat daarbij om de eerste programmalijn.

Doel van deze regeling is de mentale vitaliteit van werkenden te versterken. Hieronder wordt verstaan: zich geestelijk sterk en fit voelen, beschikken over veel energie, grote veerkracht en veel doorzettingsvermogen. De regeling kent twee doelgroepen: thuis of hybride werkenden en werkenden in het algemeen. Voor elke doelgroep kan 1 voucher worden aangevraagd voor tenminste 45 werkenden. Per werkende is een budget beschikbaar van maximaal € 1.000,- inclusief BTW. De looptijd van de trajecten is maximaal 10 maanden.

Binnen de BLCN zijn veel hoogopgeleide leefstijlcoaches die werkenden kunnen ondersteunen bij hun mentale vitaliteit. Check https://blcn.nl/coaches/ voor het vinden van de juiste geaccrediteerde professional!

Bericht delen via:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Meer actualiteiten