Landelijke maatregelen Coronavirus

Tijdens de persconferentie over het Coronavirus op 12 maart zijn nieuwe maatregelen aangekondigd die tenminste tot en met 31 maart van kracht zijn. Van belang voor het werk als leefstijlcoach zijn de volgende maatregelen:

  • Mensen met verkoudheidsklachten of andere milde gezondheidsklachten moeten thuis blijven.
  • Werk zoveel mogelijk thuis.
  • Vermijd contact met ouderen en kwetsbare mensen. Dit kunnen ook mensen zijn met bijvoorbeeld diabetes of hart- en vaatziekten.
  • Evenementen met meer dan 100 mensen worden afgelast

De BLCN raadt je aan om de RIVM richtlijnen te volgen, ook voor het uitvoeren van groepsbijeenkomsten en individuele gesprekken voor de GLI. De beslissing over het laten doorgaan van afspraken en groepsbijeenkomsten ligt bij de leefstijlcoach zelf en bij de betreffende groep.

Bericht delen via:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Meer actualiteiten