BLCN is aangesloten bij het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON)

Het PON is een koepelorganisatie van medische en paramedische beroepsverenigingen, patiëntenorganisaties, wetenschappelijke en publieke gezondheidsorganisaties en zorgverzekeraars. Het PON werkt in gezamenlijkheid aan een optimale aanpak van overgewicht en obesitas en adviseert onder andere de overheid over het beleid op het gebied van overgewicht en obesitas in Nederland.

Het PON voert momenteel drie subsidieopdrachten van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport uit. Deze opdrachten komen voort uit het Nationaal Preventie Akkoord:

1. Herziening van de richtlijn en zorgstandaard obesitas

2. Ontwikkeling van de netwerkaanpak voor volwassenen met overgewicht en obesitas

3. Meer aandacht voor overgewicht en leefstijl in zorgopleidingen

Voor meer informatie over het PON, de projecten van het PON en voor een overzicht van alle PON-partners, zie: www.partnerschapovergewicht.nl.

Wilt u op hoogte blijven van de activiteiten van het PON? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief via www.partnerschapovergewicht.nl/nieuwsbrief.

Bericht delen via:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Meer actualiteiten