Rapportage n.a.v. de RIVM GLI monitor – november 2023

Naar aanleiding van de Jaarrapportage monitor gecombineerde leefstijl interventie (GLI) 2023 willen wij de volgende punten hiervan uitlichten:

  • Het aantal deelnemers dat startte met de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) is in een jaar tijd meer dan verdubbeld. Landelijk zijn inmiddels 82.000 mensen met de GLI gestart.

  • De meeste deelnemers boeken resultaat. Zo valt 4 op de 5 mensen af of hun lichaamsgewicht neemt niet verder toe. Een derde verliest zelfs (meer dan) 5% van hun gewicht. Verder waarderen deelnemers de kwaliteit van hun leven hoger dan voor deelname. Gemiddeld steeg deze score van 58,9 naar 66,6 punten (op een schaal van 0 tot 100).

  • Hoewel de GLI in elke gemeente beschikbaar is, ziet het RIVM wel grote verschillen tussen regio’s. Zo zijn er in de regio Gelderland-Midden meer dan 200 GLI-deelnemers per 10.000 inwoners met overgewicht of obesitas. Maar in de 3 regio’s met het laagste bereik (Haaglanden, Amsterdam, Zuid-Holland-Zuid) doen niet meer dan 70 mensen per 10.000 inwoners met overgewicht of obesitas mee.

  • Na afloop van de behandelfase, die 9 tot 12 maanden duurt, kunnen deelnemers een score geven aan hun kwaliteit van leven. Gemiddeld steeg deze score met 7,7 punten (op een schaal van 0 tot 100). Dit betekent onder meer dat mensen makkelijker bewegen en dat dagelijkse activiteiten makkelijker verlopen, of dat zij minder pijn ervaren. Deelnemers die tijdens de behandelfase 5% of meer van het gewicht verloren gaven zelfs 11,3 punten meer aan hun kwaliteit van leven  dan voor de start met de GLI. Ook mensen met minder gewichtsverlies waren positiever over hun kwaliteit van leven en gaven gemiddeld 5,7 punten meer.

  • Deelnemers die later (in 2021 of 2022) zijn gestart verloren gemiddeld meer gewicht dan deelnemers die kort na de start van de GLI in 2019 of 2020 zijn gestart. Ook nam hun buikomvang meer af. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat er meer ervaring is opgedaan met de uitvoering van GLI-programma’s. Ook zou Corona hierin een rol kunnen hebben gespeeld.

Lees de hele jaarrapportage GLI monitor hier.

Bericht delen via:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Meer actualiteiten