De impact van Leefstijl en de coronacrisis

Het is een gekke periode voor iedereen, over heel de wereld. De coronamaatregelen hebben grote gevolgen voor bijna iedereen in Nederland en zo ook voor leefstijlcoaches en hun coachees. Eén van die gevolgen is de verandering in leefstijl. Er is al veel geschreven over de invloed van de situatie op de leefstijl van mensen. In dit artikel zullen van een aantal Nederlandse onderzoeken de resultaten gebundeld worden. En wordt beschreven welke rol je als leefstijlcoach in deze crisis kunt spelen en waar je je als leefstijlcoach nu goed op kunt richten.

Leefstijl
Is er een relatie tussen corona en obesitas?
Er zijn aanwijzingen dat personen met obesitas een hoger risico hebben op het krijgen van het coronavirus. Deze personen hebben meer vetcellen, wat de kans dat het virus zich kan uitbreiden vergroot [1]. In vetweefsel worden ontstekingsstoffen geproduceerd. Doordat er in het lichaam chronisch lichte ontstekingen zijn, werkt het immuunsysteem minder goed en ben je vatbaarder voor de griep en infecties [1-2]. Aan de andere kant zijn mensen die ondervoed zijn, te weinig bewegen, chronische stress of slaaptekort hebben kwetsbaarder bij een ernstige virusinfectie [2]. Het opvallende kenmerk van het coronavirus is ook nog dat het zich hecht aan cellen in de longen, darmen en vetweefsel. Deze theorie moet echter nog wel uitgebreider onderzocht worden [1].

Coronamaatregelen
Wat is de invloed van de coronamaatregelen op de gezondheid?
Vanuit iresearch [3] hebben we een overzicht gemaakt van verschillende Nederlandse onderzoeken, die gekeken hebben naar de invloed van de coronamaatregelen op de gezondheid. Hierbij blijkt dat we minder bewegen ten opzichte van de periode vóór de maatregelen. We eten ongeveer even gezond als voorheen en we slapen iets minder goed. Ons mentaal welbevinden is enigszins verslechterd, zo zijn we bijvoorbeeld somberder en meer gestrest geworden. Hoewel veel volwassenen aan de onderzoeken hebben deelgenomen, zijn niet alle onderzoeksgroepen representatief voor de rest van de bevolking. Daarnaast is het lastig om goed antwoord op deze vraag te geven, omdat de coronasituatie nog maar kort bezig is.

Bedrijfsleven
Hoe kan je als leefstijlcoach een bijdrage leveren in deze coronacrisis?
Thuiswerken heeft zo z’n voordelen: men wordt er in deze crisis effectiever en productiever van, men voelt meer vrijheid om werk op een eigen manier in te delen, de reistijd valt weg en daardoor is de ecologische voetafdruk kleiner [4]. Maar nu we al een tijd lang thuiswerken en digitaal vergaderen komen de nadelen aan het licht. De lichamelijke aspecten van een ‘echt’ gesprek zijn van vitaal belang en verkleinen de kans op een depressie [5]. Daarnaast ligt een ongezondere leefstijl op de loer. Je hoeft niet meer van vergaderruimte naar je eigen werkplek te lopen en (ongezonde) voeding is makkelijker te pakken. Daarom is het nu een mooie kans voor leefstijlcoaches om hierop in te haken. Hoe kan je bedrijven ondersteunen bij gezondere en gelukkigere werknemers?

Gemeentelijk sociaal domein
Welke rol kan je als leefstijlcoach binnen het sociaal domein hebben?
Veel gemeenten zijn zich nu meer bewust van de impact van een gezonder leven en zetten in op het verminderen van een lage gezondheidsvaardigheden [6-7]. Mensen met lage gezondheidsvaardigheden vallen bij verschillende instanties vaak tussen wal en schip, gezien hun complexe situatie. Nu hebben ze ook grotere kans op het krijgen van psychische klachten en het hebben van schulden. Als leefstijlcoach kan je deze doelgroep begeleiden in het nemen van eigen regie. Ook kan je gemeenten adviseren in hoe ze gezonde leefstijl nog meer kunnen inzetten in het sociale domein, zoals binnen de Gezonde School.

Zorgsector
Waar kan je als leefstijlcoach je op richten binnen de zorgsector?
Binnen zorggroepen is een mooie trend te zien: ze zijn het belang van leefstijl en zorgprogramma’s meer gaan waarderen. Zorggroepen ontwikkelen hun eigen leefstijlprogramma of kopen een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) in. Ook wordt het belang van het inzetten van leefstijlinterventies nu vaker beschreven (in relatie tot het coronavirus) [8]. Aan de andere kant is de zorgsector nu volop in verandering. Zullen we na de crisis weer terugvallen naar de zorg zoals die was? En zullen er meer verwijzingen naar de GLI plaatsvinden nu blijkt dat een ongezonde leefstijl een risicofactor is op het krijgen van het COVID-19-virus? Leefstijlcoaches kunnen hier mooi op inspelen door het belang van leefstijl bij zorginstanties onder de aandacht te brengen en met hen mee te denken over de juiste aanpak.

Voorlopig is dit het laatste artikel van de reeks geschreven door Celeste van Rinsum, vanwege de komst van haar tweede kindje.

Door: Celeste van Rinsum
Initiatief namens BLCN: adviseur Zorgbeleid Anne-Marie Janssens

Referenties

  1. De Visser, E. (2020). Overgewicht lijkt een factor van belang bij corona. Volkskrant, 2 april 2020.
  2. Halberstadt, J., & Seidell, J. (2020). Overleven begint bij gezonder leven en eten. Het Parool, 29 maart 2020.
  3. iresearch. (2020). Corona initiatieven. Gepubliceerd op 20 mei 2020, http://iresearch.nl/onze-projecten-blog/corona-onderzoeken.
  4. Arboned. (2020). Alles over gezond thuiswerken en het coronavirus. Gepubliceerd op 13 mei 2020, https://www.arboned.nl/wat-u-moet-weten/arbeidsrisico-s-verminderen/thuiswerken.
  5. Desmet, M. (2020). Waarom digitale gesprekken zo uitputtend zijn. Gepubliceerd op 5 juni 2020, https://www.knack.be/nieuws/wetenschap/waarom-digitale-gesprekken-zo-uitputtend-zijn/article-opinion-1606309.html?cookie_check=1591812964.
  6. Van den Muijsenbergh, M. (2020). Dakloos en het coronavirus – zorg voor mensen in sociaal ongunstige situaties. Pharos, 23 april 2020, https://www.pharos.nl/nieuws/dakloos-en-het-coronavirus-zorg-voor-mensen-in-sociaal-ongunstige-situaties/.
  7. Movisie. (2020). Corona maakt online toegankelijkheid voor gemeenten topprioriteit. 9 tips voor een toegankelijke gemeente. Gepubliceerd op 28 april 2020, https://www.movisie.nl/artikel/corona-maakt-online-toegankelijkheid-gemeenten-topprioriteit.
  8. Lifestyle4Health. (2020). Wetenschappelijke notitie over de relaties tussen COVID-19, metabole ontregeling, weerstand en leefstijlinterventies.
Bericht delen via:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Meer actualiteiten