Wordt begeleiding van de leefstijlcoach vergoed door zorgverzekeraars?

Sinds januari 2019 wordt de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering, na verwijzing door de huisarts. De GLI is een groepsbegeleidingsprogramma voor mensen met obesitas (of overgewicht en comorbiditeit). De basis voor de uitvoering zal gevormd worden door GLI?s die als ?bewezen effectief? zijn opgenomen in de database van het Loket Gezond Leven van het RIVM. E?n van die programma’s is het CooL programma. Dit is een programma dat uitgevoerd mag worden door leefstijlcoaches die in het register staan van de BLCN. Leefstijlcoaching in algemene zin wordt niet vergoed vanuit de zorgverzekering.

Een leefstijlcoach voert overigens geen medische ?behandeling? uit, maar begeleidt mensen bij het vergroten van de positieve gezondheid. Vaak zorgt dit voor het voork?men van ziekte en/of het verminderen van klachten en symptomen, waardoor het voor zorgverzekeraars relevant kan zijn om begeleiding van een leefstijlcoach te vergoeden. Maar de meeste leefstijlcoaches begeleiden ook graag mensen die komen omdat ze geestelijk en lichamelijk fit willen zijn en daar zelf in willen investeren. Ook werkgevers zijn hierin een interessante partij. Het zou dan ook te beperkt zijn om de leefstijlcoach te typeren als een zorggerelateerd beroep.