Registratievoorwaarden

Aanvrager gaat akkoord dat de kosten voor de aanvraag voor registratie door KABIZ in rekening wordt gebracht bij de aanvrager.

Aanvrager verklaart de gegevens naar volle waarheid te hebben ingevuld en is zich er van bewust dat het vertrekken van verkeerde inlichtingen -naast mogelijke strafrechtelijke consequenties- gevolgen kunnen hebben voor de aanvraag van een inschrijving in het kwaliteitsregister.

Aanvrager gaat akkoord dat naam, beroep, registratienummer, praktijk- of werkgeversgegevens en registratiestatus publiekelijk toegankelijk zijn via registers raadplegen. Verdere persoonsgegevens zijn publiekelijk niet inzichtelijk. Op het registratiesysteem is de Wet Persoonsregistratie van toepassing.

Aanvrager onderschrijft de vigerende beroepscode van leefstijlcoach. De beroepscode is te downloaden via de pagina: Beroepen (kabiz.nl)

Aanvrager draagt zorg voor het actueel houden van contact- en werkgeversgegevens.

Aanvrager is op de hoogte van het Registratiebesluit KABIZ. Het registratiebesluit is te downloaden op de website: www.kabiz.nl