Lidmaatschap BLCN

185,00 jaarlijks op de 1e van januari

Bij de aanmelding voor het lidmaatschap van de BLCN meld je je tegelijkertijd aan voor het Kwaliteitsregister Leefstijlcoaches. Je ontvangt 1 factuur voor zowel de contributie en het kwaliteitsregister voor het lopende kalenderjaar en eenmalige administratiekosten.

 

Let wel op: als achteraf blijkt dat de door jou ingevoerde gegevens niet kloppen waardoor je geen lid van ons kunt zijn, dan krijg je je betaling niet terug.

Dit zal ook de volgende producten toevoegen aan uw bestelling:

  • Inschrijfgeld Lidmaatschap
  • Kwaliteitsregister Leefstijlcoaches

Eerste betaling pro rato. Volgende betaling: 01/01/2023

Categorie: