Lidmaatschap BLCN

185,00 ieder jaar op januari 1e

Bij de aanmelding voor het lidmaatschap van de BLCN meld je je tegelijkertijd aan voor het Kwaliteitsregister Leefstijlcoaches. Je ontvangt 1 factuur voor zowel de contributie en het kwaliteitsregister voor het lopende kalenderjaar en eenmalige administratiekosten.

 

Let wel op: als achteraf blijkt dat de door jou ingevoerde gegevens niet kloppen waardoor je geen lid van ons kunt zijn, dan krijg je je betaling niet terug.

Eerste betaling pro rato. Volgende betaling: 01/01/2023

Categorie: