Wet toetreding zorgaanbieders

De Wtza is op 1 januari 2022 ingegaan. Doel van de wet is om regels te stellen aan nieuwe zorgaanbieders om zo de transparantie en verantwoording in de sector te vergroten, en zo de kwaliteit te verbeteren. Meer info lees je hier op de officiële website van het ministerie.

Als je na 1 januari 2022 start als GLI aanbieder, val je onder deze wet. We behandelen hier alleen de situatie voor zzp’ers, omdat we ervan uitgaan dat, als je bij een grotere organisatie aan de slag gaat, de organisatie deze melding voor zijn rekening zal nemen.

De Wtza kent de volgende plichten

Meldplicht

De meldplicht geldt voor iedereen die onder de zorgverzekeringswet valt. Binnen 3 maanden dien je je te melden. Hiervoor vul je een vragenlijst in. Hierdoor krijgt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een beter beeld van de aanbieders. 

Dit kan door het invullen van een online vragenformulier.

Vergunningsplicht

De vergunningsplicht geldt alleen voor instellingen met medisch specialisten en instellingen met meer dan 10 werknemers. 

Alle ins & outs over de vergunningplicht lees je hier: 

Financiële verantwoordingsplicht

Wet marktordening gezondheidszorg (WMG) 

De openbare jaarverantwoording voor zorgaanbieders is per 1 januari 2022 geregeld in de Wet marktordening gezondheidszorg. Zzp-ers hoeven geen jaarverantwoording openbaar te maken, tenzij ze een rechtspersoon (zoals een BV) zijn.

Voor de meeste leefstijlcoaches komt het er dus op neer dat je je alleen hoeft te melden. Om het online vragenformulier in te vullen heb je E-herkenning minimaal niveau 2+ nodig. Je kunt deze online aanschaffen, kosten zijn tussen € 17 en € 21 per jaar, het is goedkoper als je dit voor 3 jaar afsluit. Op deze pagina zie je de aanbieders

Ben je voor 1 januari 2022 gestart, dan kun je hier checken of je al in het zorgaanbiedersportaal staat. Hiervoor heb je je KVK nummer nodig. Als het goed is, sta je hier al in en staat er dat je geen vergunning hebt. Dit klopt als je een zz-per bent, want dan val je niet onder de vergunningsplicht.