FAQ

Zelfstandig werken als leefstijlcoach (2)

Als ZZP?er bepaalt een leefstijlcoach zelf zijn tarief. Voor opdrachtgevers, maar ook de leefstijlcoach zelf, kan het fijn zijn om een indicatie te hebben van het tarief dat past bij de inzet van een hbo leefstijlcoach. De hbo leefstijlcoach is vaak een zelfstandige, die BTW-belaste diensten levert. Bijvoorbeeld coaching, workshops, trainingen en advies. Welk tarief hij of zij daarvoor vraagt en ontvangt, zal afhangen van de ervaring, de expertise en de persoonlijke keuzes van de leefstijlcoach. Het startpunt is dat het hier gaat om goed opgeleide professionals met (post)hbo niveau en vaak een ruime werk- en levenservaring.?Het tarief dat binnen de zakelijke markt gehanteerd wordt, zal minimaal op ? 60,- per uur liggen voor coaching. Dit zal hoger worden als er sprake is van bijvoorbeeld op locatie komen voor enkele gesprekken, gesprekken op executive niveau, lange reistijden of coaching in een andere taal.? Voor een korte workshop (max. 2 uur) kan gedacht worden aan een tarief van minimaal ? 300,- en voor trainingen aan minimaal ? 500,- per dagdeel. Deze bedragen zijn exclusief BTW en eventuele te huren ruimtes, cateringvoorzieningen etc.. Mogelijk komen er ook reiskosten bij. Ook bij workshops en trainingen geldt dat extra wensen vanuit de opdrachtgever tot een hoger tarief kunnen leiden. Aan het ontwikkelen van een goede workshop of training zitten vaak veel voorbereidings- en afwikkelingsuren vast.

De meeste leefstijlcoaches werken als zelfstandige. Wil je dat ook, dan is een goede vraag om aan jezelf te stellen: wil ik ondernemer zijn en me ondernemend opstellen? Is dat niet het geval, dan zijn de beroepsmogelijkheden nu nog beperkt, omdat er nog niet veel vacatures zijn voor leefstijlcoaches in loondienst. Dat zou in de toekomst echter zeker kunnen veranderen, omdat steeds meer zorgorganisaties en werkgevers het belang van structurele leefstijlcoaching zien.
Het percentage BLCN leden dat (een substantieel deel van) zijn inkomen verdient als zelfstandig leefstijlcoach, neemt toe. Dat komt doordat ze ?volwassener? worden in hun beroepsuitoefening, maar ook omdat steeds meer werkgevers in Nederland leefstijlcoaches inzetten om te werken aan de vitaliteit van hun werknemers. Daarnaast wordt per 2019 de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) onderdeel van het basispakket van de zorgverzekering. BLCN geregistreerde leefstijlcoaches kunnen het CooL programma aanbieden als effectieve GLI.

Load More