FAQ

Lidmaatschap (12)

Helaas is dit niet mogelijk. Post hbo-opleidingen hebben in Nederland geen hbo-status, dus voor het formeel vaststellen van hbo-niveau om toelating te geven tot het register van leefstijlcoaches op hbo-niveau hebben we vooralsnog als enige mogelijkheid om een hbo- of wo-diploma te laten tonen.

Category: Lidmaatschap

We realiseren ons dat er leefstijlcoaches zijn die de kennis, vaardigheden en ervaring hebben om een uitstekende leefstijlcoach te zijn, maar geen hbo- of wo-diploma hebben. Ook beseffen we hoe zuur dat kan zijn. De keuze om deze harde eis te stellen heeft twee belangrijke achtergronden. De eerste is dat het beroep qua niveau gelijkgeschakeld wordt met bijvoorbeeld di?tisten en fysiotherapeuten. Dit zijn beide beroepsgroepen met een hbo-diploma. Een post hbo-diploma heeft geen hbo-status en is niet voldoende om het hbo-niveau te garanderen. Dit geldt onder andere richting zorgverzekeraars, in het kader van het proces om BLCN leden te kwalificeren om een programma aan te bieden binnen het basispakket van de zorgverzekering. Om het hbo-niveau van onze leden te garanderen, moet dus een ander hbo-diploma worden getoond.
De tweede reden is dat leefstijlcoach een nieuw beroep is, dat zich nog moet bewijzen. Er is nog veel onwetendheid en veel scepsis (?de term leefstijlcoach zegt niets?, ?iedereen kan zich zo noemen?, ?de achtergrond en het niveau vari?ren?, etc.). Hoe duidelijker we het niveau van onze leden kunnen garanderen, des te meer steun geeft het de beroepsgroep. Als de eis van het hebben van een hbo-diploma niet strikt wordt gehandhaafd bij de beroepsvereniging voor leefstijlcoaches op hbo-niveau, ontstaat een direct vaagheid en subjectiviteit bij het aannamebeleid voor nieuwe leden. Iedereen heeft zijn eigen argumentatie om aan te tonen dat hij hbo werk- en denkniveau heeft.
Als beroepsvereniging voor leefstijlcoaches op hbo-niveau hebben we besloten om het belang van de beroepsgroep als geheel voor te laten gaan op de wens van de mensen zonder hbo-diploma. Mede omdat het toelaten van deze groep ertoe zou leiden dat bepaalde kansen voor de hele groep zouden vervallen ? en de groep zonder hbo-diploma dus ook niet het gewenste profijt van het lidmaatschap zou hebben.

Category: Lidmaatschap

Als er op jouw diploma/getuigschrift staat vermeld dat dit diploma/getuigschrift??is uitgereikt ingevolge artikel? van de Wet op het Hoger Beroeps Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek??etc., dan mag je er vanuit gaan dat je diploma toelating tot de beroepsvereniging mogelijk maakt. Twijfel je nog? Dan kun je ook nog checken of de door jou gevolgde opleiding is opgenomen in het?CROHO-register.

Category: Lidmaatschap

Dat is goed als dit als zodanig erkend is in Nederland. Hiervan kun je een bewijs inleveren. ?Meer informatie vind je hier: www.rijksoverheid.nl/contact/contactgids/informatiecentrum-diplomawaardering-icdw

Category: Lidmaatschap

De EVC procedure is een pad om een hbo-diploma te verkrijgen op je eigen vakgebied. Hiervoor ga je na het EVC traject met je certificaat naar een hbo-instelling die de betreffende opleiding aanbiedt en volg je een verkort programma dat leidt tot een hbo-diploma. In veel gevallen is dit wel nog een significant scholingstraject (afhankelijk van hoeveel vrijstellingen je krijgt op basis van je Eerder Verworven Competenties-verklaring).

Category: Lidmaatschap

Dat kan als je met je vooropleiding een diploma op hbo- of wo-niveau hebt behaald en je het individuele accreditatietraject met succes hebt doorlopen.

Hiervoor is het individuele accreditatietraject ingericht. Een opleidingsaccreditatie kan niet met terugwerkende kracht worden doorgevoerd, omdat de vorige versies/jaargangen van de opleiding niet getoetst waren voordat de studenten ermee startten. Om te voork?men dat studenten opnieuw een opleiding moeten doen terwijl zij zich reeds op niveau voelen, krijgen ze via de individuele accreditatie de mogelijkheid dit niveau aan te tonen.

?

Category: Lidmaatschap

Het objectief beoordelen van de ervaringen en doorlopen scholingen van een individuele kandidaat om alle elementen van het beroepsprofiel af te vinken, is een arbeidsintensief traject, dat een hoger kostenplaatje met zich mee zou brengen voor de kandidaat, dan het doorlopen individuele accreditatietraject. Omdat de verwachting is dat kandidaten daar zelden voor zouden kiezen, is zo?n individueel portfolio beoordelingstraject niet ingericht door de BLCN en dus niet mogelijk.

Dit kan als je een geaccrediteerde opleiding volgt. Vul je gegevens in op het aanmeldingsformulier en kies bij ?gevolgde opleiding? voor ?Anders?. Vermeld bij de opmerkingen welke opleiding je volgt.

Category: Lidmaatschap

WordPress pikt automatisch foto?s op via?https://nl.gravatar.com/. Daar kun je die van jou dus ook uploaden.

Category: Lidmaatschap

Load More