Meer mensen
in beweging

door optimale samenwerking
tussen sport en zorg

Vanuit de GLI structureel sporten. Hoe krijgen we dat voor elkaar?

BLCN-leefstijlcoaches ondersteunen mensen bij het verbeteren van hun leefstijl. Vaak gebeurt dat in groepsverband in zogenaamde Gecombineerde Leefstijlinterventies (GLI’s). Dit zijn groeps-programma’s waarin deelnemers werken aan hun voeding, beweging, ontspanning, stressmanagement en slaap.
De afstemming tussen deze groepsprogramma’s en externe 

sportactiviteiten verdient echter verbetering. Hoewel in de GLI’s aandacht wordt besteed aan sport en beweging, is er vooralsnog geen sprake van een goede doorgeleiding naar bestaand sportaanbod. Met andere woorden: deelnemers worden nog onvoldoende gestimuleerd om – aansluitend op de GLI – structureel te gaan sporten, bijvoorbeeld bij een sportclub.

Stap 11

Aftrap samenwerking

Stap 22

Eerste integratie BLCN platform

Stap 33

Toekomst: koppeling overzicht sportaanbod

Blijf op de hoogte