Resultaten Pilotproject

Meer mensen in beweging door sport en zorg

NOC*NSF is in 2021 het project ‘Meer mensen in beweging door sport en zorg’ gestart. Daaronder vielen enkele lokale pilots die aansloten bij:

De keten 'Kind naar Gezonder Gewicht' (KNGG) &
de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) ‘CooL’ (Coaching op Leefstijl)

Om de ketenaanpak te stimuleren, werd gekeken naar

  • de rol van zorgprofessional;
  • de warme toeleiding van de zorg naar sport;
  • het aanbod van laagdrempelige instapsport;
  • de overgang van laagdrempelige sport naar structurele sport
BLCN - Content-book

Enkele belangrijke conclusies en aanbevelingen

BLCN - Bookmark

Sportregisseurs en buurtsportcoaches spelen een cruciale rol, want zij:

> brengen sport en zorg bij elkaar
> leiden de doelgroep naar sportactiviteiten
> betrekken sportverenigingen in het netwerk
> zorgen voor meer bekendheid bij zorgprofessionals

BLCN - Bookmark

Leefstijlcoaches spelen een belangrijke rol in het enthousiasmeren van de doelgroep voor een beweegprogramma

BLCN - Bookmark

Maatwerk is belangrijk.

Mensen uit de doelgroep zijn gebaat bij een persoonlijk sportadvies dat aansluit bij hun behoeften en eventuele beperkingen.

BLCN - Bookmark

Sport wordt laagdrempeliger door het “hapklaar” aan te bieden.

Drempels kunnen weggehaald worden door bijvoorbeeld:
> een activiteitenoverzicht te maken
> hulp te bieden bij het aanmelden
> te zorgen voor een veilige omgeving, bijv. door sporten met gelijkgestemden
> de mogelijkheid om lessen aan te passen bij fysieke beperkingen
> goede afstemming van plaats en tijd van het sportaanbod

BLCN - Bookmark

Sportverenigingen zijn vaak onbekend met een “zorg”-doelgroep.

Zij hebben praktische en financiële ondersteuning nodig om deze mensen binnen te halen en te behouden. Op hun beurt worden mensen uit de doelgroep vaak afgeschrikt door de competitieve aard van verenigingen en de kosten voor lidmaatschap.

BLCN - Bookmark

Voor structurele verbindingen tussen sport en zorg is een domein overstijgende aanpak en goede financiering nodig.

Meer informatie over dit project vind je op de website van NOC-NSF