Ik heb geen hbo-diploma maar wel hbo werk- en denkniveau en ben een goede leefstijlcoach. Waarom sluiten jullie mij uit?

We realiseren ons dat er leefstijlcoaches zijn die de kennis, vaardigheden en ervaring hebben om een uitstekende leefstijlcoach te zijn, maar geen hbo- of wo-diploma hebben. Ook beseffen we hoe zuur dat kan zijn. De keuze om deze harde eis te stellen heeft twee belangrijke achtergronden. De eerste is dat het beroep qua niveau gelijkgeschakeld wordt met bijvoorbeeld di?tisten en fysiotherapeuten. Dit zijn beide beroepsgroepen met een hbo-diploma. Een post hbo-diploma heeft geen hbo-status en is niet voldoende om het hbo-niveau te garanderen. Dit geldt onder andere richting zorgverzekeraars, in het kader van het proces om BLCN leden te kwalificeren om een programma aan te bieden binnen het basispakket van de zorgverzekering. Om het hbo-niveau van onze leden te garanderen, moet dus een ander hbo-diploma worden getoond.
De tweede reden is dat leefstijlcoach een nieuw beroep is, dat zich nog moet bewijzen. Er is nog veel onwetendheid en veel scepsis (?de term leefstijlcoach zegt niets?, ?iedereen kan zich zo noemen?, ?de achtergrond en het niveau vari?ren?, etc.). Hoe duidelijker we het niveau van onze leden kunnen garanderen, des te meer steun geeft het de beroepsgroep. Als de eis van het hebben van een hbo-diploma niet strikt wordt gehandhaafd bij de beroepsvereniging voor leefstijlcoaches op hbo-niveau, ontstaat een direct vaagheid en subjectiviteit bij het aannamebeleid voor nieuwe leden. Iedereen heeft zijn eigen argumentatie om aan te tonen dat hij hbo werk- en denkniveau heeft.
Als beroepsvereniging voor leefstijlcoaches op hbo-niveau hebben we besloten om het belang van de beroepsgroep als geheel voor te laten gaan op de wens van de mensen zonder hbo-diploma. Mede omdat het toelaten van deze groep ertoe zou leiden dat bepaalde kansen voor de hele groep zouden vervallen ? en de groep zonder hbo-diploma dus ook niet het gewenste profijt van het lidmaatschap zou hebben.