Ik denk dat ik een hbo-diploma heb; hoe kan ik dit zien?

Als er op jouw diploma/getuigschrift staat vermeld dat dit diploma/getuigschrift??is uitgereikt ingevolge artikel? van de Wet op het Hoger Beroeps Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek??etc., dan mag je er vanuit gaan dat je diploma toelating tot de beroepsvereniging mogelijk maakt. Twijfel je nog? Dan kun je ook nog checken of de door jou gevolgde opleiding is opgenomen in het?CROHO-register.