Kan ik de BLCN leden informeren over ons gezondheids- of afslankproduct?

In ons beroepsprofiel is opgenomen dat de hbo leefstijlcoach zich niet verbindt aan specifieke producten. Dit om te zorgen dat klanten van ons altijd een onafhankelijk advies kunnen verwachten. We vinden het bijvoorbeeld niet wenselijk dat (multilevel marketing) verkopers het beroep van leefstijlcoach gaan gebruiken om hun producten aan de man te brengen.

Kan ik mijn brood verdienen als leefstijlcoach?

De meeste leefstijlcoaches werken als zelfstandige. Wil je dat ook, dan is een goede vraag om aan jezelf te stellen: wil ik ondernemer zijn en me ondernemend opstellen? Is dat niet het geval, dan zijn de beroepsmogelijkheden nu nog beperkt, omdat er nog niet veel vacatures zijn voor leefstijlcoaches in loondienst. Dat zou in de toekomst echter zeker kunnen veranderen, omdat steeds meer zorgorganisaties en werkgevers het belang van structurele leefstijlcoaching zien.
Het percentage BLCN leden dat (een substantieel deel van) zijn inkomen verdient als zelfstandig leefstijlcoach, neemt toe. Dat komt doordat ze ?volwassener? worden in hun beroepsuitoefening, maar ook omdat steeds meer werkgevers in Nederland leefstijlcoaches inzetten om te werken aan de vitaliteit van hun werknemers. Daarnaast wordt per 2019 de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) onderdeel van het basispakket van de zorgverzekering. BLCN geregistreerde leefstijlcoaches kunnen het CooL programma aanbieden als effectieve GLI.

Welk tarief hanteert een leefstijlcoach?

Als ZZP?er bepaalt een leefstijlcoach zelf zijn tarief. Voor opdrachtgevers, maar ook de leefstijlcoach zelf, kan het fijn zijn om een indicatie te hebben van het tarief dat past bij de inzet van een hbo leefstijlcoach. De hbo leefstijlcoach is vaak een zelfstandige, die BTW-belaste diensten levert. Bijvoorbeeld coaching, workshops, trainingen en advies. Welk tarief hij of zij daarvoor vraagt en ontvangt, zal afhangen van de ervaring, de expertise en de persoonlijke keuzes van de leefstijlcoach. Het startpunt is dat het hier gaat om goed opgeleide professionals met (post)hbo niveau en vaak een ruime werk- en levenservaring.?Het tarief dat binnen de zakelijke markt gehanteerd wordt, zal minimaal op ? 60,- per uur liggen voor coaching. Dit zal hoger worden als er sprake is van bijvoorbeeld op locatie komen voor enkele gesprekken, gesprekken op executive niveau, lange reistijden of coaching in een andere taal.? Voor een korte workshop (max. 2 uur) kan gedacht worden aan een tarief van minimaal ? 300,- en voor trainingen aan minimaal ? 500,- per dagdeel. Deze bedragen zijn exclusief BTW en eventuele te huren ruimtes, cateringvoorzieningen etc.. Mogelijk komen er ook reiskosten bij. Ook bij workshops en trainingen geldt dat extra wensen vanuit de opdrachtgever tot een hoger tarief kunnen leiden. Aan het ontwikkelen van een goede workshop of training zitten vaak veel voorbereidings- en afwikkelingsuren vast.

Welke opleiding moet ik kiezen?

De BLCN geeft aan welke opleidingen tot leefstijlcoach geaccrediteerd zijn. Welke opleiding het beste bij je past, zal afhangen van je huidige opleidingsachtergrond, je leerdoelen en of je een ?klik? voelt. We raden je aan om te kijken naar de invulling van het lesprogramma (waar liggen de accenten?), maar ook te zorgen dat je een indruk krijgt van de docenten en hun visie/benadering.
Een overzicht van geaccrediteerde opleidingen vind je hier.

Ik heb veel opleiding en ervaring op zak. Kan ik in plaats van het individuele accreditatietraject te doorlopen, mijn portfolio aanleveren om mijn niveau aan te tonen?

Het objectief beoordelen van de ervaringen en doorlopen scholingen van een individuele kandidaat om alle elementen van het beroepsprofiel af te vinken, is een arbeidsintensief traject, dat een hoger kostenplaatje met zich mee zou brengen voor de kandidaat, dan het doorlopen individuele accreditatietraject. Omdat de verwachting is dat kandidaten daar zelden voor zouden kiezen, is zo?n individueel portfolio beoordelingstraject niet ingericht door de BLCN en dus niet mogelijk.

Ik heb een opleiding gevolgd die pas accreditatie heeft doorlopen nadat ik was gestart met mijn opleidingstraject. Kan ik nu toch lid worden?

Hiervoor is het individuele accreditatietraject ingericht. Een opleidingsaccreditatie kan niet met terugwerkende kracht worden doorgevoerd, omdat de vorige versies/jaargangen van de opleiding niet getoetst waren voordat de studenten ermee startten. Om te voork?men dat studenten opnieuw een opleiding moeten doen terwijl zij zich reeds op niveau voelen, krijgen ze via de individuele accreditatie de mogelijkheid dit niveau aan te tonen.

?