Ik ben di?tist/fysiotherapeut/oefentherapeut. Hoe haal ik mijn aantekening leefstijlcoaching?

Er zijn drie programma’s die als GLI vergoed kunnen worden binnen de basis zorgverzekering per 1 januari 2019: CooL, Slimmer en de Beweegkuur. Het CooL programma wordt begeleid door ??n leefstijlcoach. Om dat te kunnen doen moet je ofwel in het register staan van de BLCN, ofwel de aantekening leefstijlcoaching halen via je eigen paramedisch register. Informatie over kwalificeren bij het register van de BLCN vind je hier. Voor het behalen van de aantekening bij je eigen paramedisch register, verwijzen we je naar respectievelijk de NVD, KNGF of VvOCM. Let op: je kunt niet alleen op basis van de aantekening van een paramedisch register in het BLCN register worden opgenomen. Voor het BLCN register gelden eigen voorwaarden, waar ook een paramedicus (met of zonder aantekening) aan moet voldoen om ingeschreven te worden.
De Beweegkuur en Slimmer worden uitgevoerd door een multidisplinair team waar in ieder geval een di?tist en een fysio- of oefentherapeut in zitten. Om hierin mee te draaien heb je als paramedicus de aantekening leefstijlcoaching niet nodig, tenzij de zorgverzekeraar dat als extra eis stelt in de voorwaarden.
Naast je inschrijving in het juiste register moet je je ook verbinden aan het programma dat je uitvoert vanwege kwaliteitsborging en resultaatmeting. Voor het CooL programma kan dat bij het Expertisecentrum Leefstijlinterventies. Voor de BeweegKuur bij het Huis voor Beweging. En voor SLIMMER bij de GGD Noord- en Oost-Gelderland.

Wordt begeleiding van de leefstijlcoach vergoed door zorgverzekeraars?

Sinds januari 2019 wordt de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering, na verwijzing door de huisarts. De GLI is een groepsbegeleidingsprogramma voor mensen met obesitas (of overgewicht en comorbiditeit). De basis voor de uitvoering zal gevormd worden door GLI?s die als ?bewezen effectief? zijn opgenomen in de database van het Loket Gezond Leven van het RIVM. E?n van die programma’s is het CooL programma. Dit is een programma dat uitgevoerd mag worden door leefstijlcoaches die in het register staan van de BLCN. Leefstijlcoaching in algemene zin wordt niet vergoed vanuit de zorgverzekering.

Een leefstijlcoach voert overigens geen medische ?behandeling? uit, maar begeleidt mensen bij het vergroten van de positieve gezondheid. Vaak zorgt dit voor het voork?men van ziekte en/of het verminderen van klachten en symptomen, waardoor het voor zorgverzekeraars relevant kan zijn om begeleiding van een leefstijlcoach te vergoeden. Maar de meeste leefstijlcoaches begeleiden ook graag mensen die komen omdat ze geestelijk en lichamelijk fit willen zijn en daar zelf in willen investeren. Ook werkgevers zijn hierin een interessante partij. Het zou dan ook te beperkt zijn om de leefstijlcoach te typeren als een zorggerelateerd beroep.