Over BLCN

De Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland is dé beroepsvereniging van en voor leefstijlcoaches in Nederland

Home » De vereniging » Page 9

Misse & Visie
van onze beroepsvereniging

De Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN) is dé beroepsvereniging van en voor leefstijlcoaches in Nederland. De BLCN behartigt de algemene en collectieve belangen van de leden, zowel vaktechnisch als bedrijfseconomisch. Daarnaast faciliteren we onze leden in het uitoefenen van hun beroep en in het versterken van het BLCN ‘keurmerk’.

BLCN Missie visie

Even voorstellen
Het bestuur van de BLCN bestaat uit de volgende leden

Mariska de Rouw

Voorzitter

Recy Wouters

Secretaris

Inge Out

Algemeen bestuurslid

Eleonoor de Boevère

Algemeen bestuurslid

Onze doelstelling

Als vereniging voor leefstijlcoaches hebben we een doelstelling

BLCN Logo

Positionering

De BLCN vertegenwoordigt de leefstijlcoach op landelijk niveau. Door samenwerking te zoeken met landelijke, regionale en lokale samenwerkingsverbanden van leefstijlcoaches houdt de BLCN de lijnen kort en haar leden dicht betrokken bij het dagelijks beleid. Idealiter voeden de samenwerkende leefstijlcoaches de beroepsvereniging en faciliteert de beroepsvereniging hen. De BLCN zorgt er daarnaast voor dat de leefstijlcoach een plaats krijgt in de zorgstandaarden, richtlijnen en implementatieprogramma’s. 

Dit doen wij door een adviseur Zorgbeleid in te zetten die veel overleg heeft met ZN (Zorgverzekeraars Nederland) en individuele zorgverzekeraars. Daarnaast speelt de adviseur Zorgbeleid een belangrijke rol in het vertegenwoordigen van de BLCN bij koepelorganisaties van zorgprofessionals én bij landelijke organisaties zoals onder andere het ministerie van VWS, de NZa en het Zorginstituut Nederland.

Laatste nieuws

Volg het laatste nieuws van de BLCN

jul 27
Basispakket zorgverzekering en CooL pilot

Juli 2017 Er wordt door de deelnemende coaches gewerkt aan een webpagina over de CooL…

jan 03
Waar is het bestuur zoal mee bezig? Bijvoorbeeld hiermee

Meewerken aan de procedure om een leefstijlcoachingsprogramma in het basispakket van…

Met een BLCN leefstijlcoach is jouw weg naar een gezonde leefstijl in goede handen.