Over BLCN

De Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland is dé beroepsvereniging van en voor leefstijlcoaches in Nederland

Home » De vereniging » Pagina 2

“De inzet van Leefstijlcoaches is hard nodig”

De Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland is dé beroepsvereniging van en voor Hbo-opgeleide, geaccrediteerde leefstijlcoaches in Nederland. De BLCN behartigt hun belangen en bewaakt de kwaliteit van goede leefstijlcoaching.

Leefstijlcoaches helpen mensen een gezonde leefstijl en duurzame gedragsverandering te realiseren. Zij vormen een jonge, snel groeiende beroepsgroep. Leefstijlcoaches werken als zelfstandige, of zijn in dienst van een organisatie. Vaak zijn ze actief als coach of trainer, maar ze kunnen zich ook bezighouden met advies, beleidsontwikkeling of onderzoek. Leefstijlcoaches zijn bij uitstek netwerkers en verbinders. Ze functioneren vaak als ‘spin in het web’ omdat ze in verschillende domeinen actief kunnen zijn. In welzijn en zorg (nulde, eerste en tweede lijn), alsook in bijvoorbeeld het onderwijs, bedrijfsleven of bij re-integratiebedrijven.

Dit vereist dat de kwaliteit van het beroep leefstijlcoach gegarandeerd is. De BLCN hanteert kwaliteitseisen voor Hbo-opgeleide, geaccrediteerde leefstijlcoaches, waarmee kwalitatief goede beroepsuitoefening vaststaat.

Missie & Visie

“De Beroepsvereniging Leefstijlcoaches wil een samenleving realiseren waarbij zoveel mogelijk mensen zijn uitgerust met kennis, vaardigheden en eventuele hulpmiddelen om eigen regie te nemen voor optimale veerkracht, welzijn en gezondheid.”

Als beroepsvereniging zoeken we naar de beste manier om de kwaliteit van leefstijlcoaching te borgen en te vergroten. We geloven dat we meer bereiken als we onze krachten bundelen. Daarom zijn we actief op zoek naar samenwerking met professionals en partijen die leefstijlcoaching willen toepassen in hun werkveld.​

BLCN Missie visie

“Samen voor een gezonder Nederland”
Het bestuur van de BLCN

Mariska de Rouw

Voorzitter

Recy Wouters

Secretaris

Inge Out

Algemeen bestuurslid

Doelstellingen & activiteiten

Als vereniging voor leefstijlcoaches hebben we een doelstelling

BLCN Logo

De BLCN is een keurmerk en staat voor kwaliteit

De BLCN vertegenwoordigt de leefstijlcoach op landelijk niveau. Door samenwerking te zoeken met landelijke, regionale en lokale samenwerkingsverbanden van leefstijlcoaches houdt de BLCN de lijnen kort en haar leden dicht betrokken bij het dagelijks beleid. Idealiter voeden de samenwerkende leefstijlcoaches de beroepsvereniging en faciliteert de beroepsvereniging hen. De BLCN zorgt er daarnaast voor dat de leefstijlcoach een plaats krijgt in de zorgstandaarden, richtlijnen en implementatieprogramma’s. 

Dit doen wij door een adviseur Zorgbeleid in te zetten die veel overleg heeft met ZN (Zorgverzekeraars Nederland) en individuele zorgverzekeraars. Daarnaast speelt de adviseur Zorgbeleid een belangrijke rol in het vertegenwoordigen van de BLCN bij koepelorganisaties van zorgprofessionals én bij landelijke organisaties zoals onder andere het ministerie van VWS, de NZa en het Zorginstituut Nederland.

Laatste nieuws

Volg het laatste nieuws van de BLCN

okt 20
BLCN regiobijeenkomst Noord op 5 oktober in Assen

Op 5 oktober jl. is in Assen de eerste regiobijeenkomst Noord gehouden. Noord werd vertegenwoordigd door de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland en de kop van Overijssel. De bijeenkomst werd ingevuld door een paneldiscussie met Roeli Prikken van Gezond in Drenthe en Ingeborg Weuring van Dokter Drenthe. Rode draad tijdens deze paneldiscussie was de samenwerking […]

sep 08
Zijn er teveel leefstijlcoaches?

Je kunt de krant niet openslaan (of je social media openen) en je leest over leefstijl. Regelmatig komt ook voorbij dat er er een wildgroei aan coaches is. En dat het aantal leefstijlcoaches is geëxplodeerd. Van hilarische filmpjes van Arjan Lubach tot zure artikelen over dat de helft van de Nederlanders de andere helft coacht. […]

aug 30
Vragen & Antwoorden over gewichtsverlagende medicatie en de GLI

Sinds april 2022 wordt gewichtsverlagende medicatie vergoed vanuit de basisverzekering voor sommige mensen met ernstig overgewicht. Om hiervoor in aanmerking te komen, zijn er regels opgesteld. De medicatie is geen wondermiddel, maar een hulpmiddel om af te vallen. Leefstijl is de basis voor een gezond gewicht, en daarom is het belangrijk dat de leefstijl eerst […]

Met een BLCN leefstijlcoach is jouw weg naar een gezonde leefstijl in goede handen.