Voordelen Lidmaatschap

 • Er is mogelijkheid tot een collectieve beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor leefstijlcoaches;
 • Deelname aan een collectieve zorgverzekering is mogelijk;
 • Je vergroot je netwerk door deel te nemen aan de activiteiten en online community;
 • Je toont aan dat je voldoet aan het beroepsprofiel van de hbo leefstijlcoach.
 • Je komt in aanmerking om als leefstijlcoach mee te draaien in de pilot van het groepsprogramma Coachen op Leefstijl (CooL) voor mensen met obesitas, vergoed door de zorgverzekeraar.

Wat doet de BLCN nog meer?

 • Bevorderen van toetreding tot de vereniging door leefstijlcoaches met aantoonbaar hbo werk- en denkniveau, die werkzaam zijn binnen het vak;
 • Geven van schriftelijke en mondelinge voorlichting over het vak(gebied) van deze leefstijlcoaches;
 • Organiseren van activiteiten voor leden;
 • Tot stand brengen en onderhouden van contacten met overheden en instituten, alsmede het gevraagd en ongevraagd geven van adviezen;
 • Participeren in (overheids)commissies die het doel hebben om richtlijnen, voorschriften en wettelijke bepalingen op te stellen, die van toepassing zijn voor deze vereniging, haar werkterrein en/of haar werkzaamheden;
 • Onderhouden van mediacontacten;
 • IJveren voor vergoeding van leefstijlcoaching door zorgverzekeraars en andere instellingen;
 • Faciliteren van registratie en accreditatie van leefstijlcoaches op hbo-niveau;
 • Stimuleren, organiseren en initiëren van activiteiten gericht op verbetering van de vaktechnische en bedrijfseconomische aspecten van de bedrijfsvoering van leefstijlcoaches op hbo-niveau;
 • Andere wettige middelen die bevorderlijk zijn voor het doel van de vereniging.

De contributie bedraagt €185,- excl. 21% BTW.

Bekijk hier de voorwaarden van het lidmaatschap.?