FAQ

Individuele accreditatie (3)

Dat kan als je met je vooropleiding een diploma op hbo- of wo-niveau hebt behaald en je het individuele accreditatietraject met succes hebt doorlopen.

Het objectief beoordelen van de ervaringen en doorlopen scholingen van een individuele kandidaat om alle elementen van het beroepsprofiel af te vinken, is een arbeidsintensief traject, dat een hoger kostenplaatje met zich mee zou brengen voor de kandidaat, dan het doorlopen individuele accreditatietraject. Omdat de verwachting is dat kandidaten daar zelden voor zouden kiezen, is zo?n individueel portfolio beoordelingstraject niet ingericht door de BLCN en dus niet mogelijk.

Dit kan via TCI: https://www.tci-examens.nl/leefstijlcoach
Individuele accreditatie is alleen mogelijk als je een hbo- of wo-diploma (in willekeurige richting) bezit en alle competenties uit het beroepsprofiel van de leefstijlcoach hebt ontwikkeld.

Load More