Geplaatst op

Brandbrief leefstijlcampagne aan ministerie VWS

Op 11 november 2020 werd een brandbrief gestuurd aan de drie bewindslieden van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De brief biedt een positieve impuls en aanmoediging om de kennis van de Nederlandse burgers te vergroten over het positieve effect van een gezonde leefstijl op het immuunsysteem. Dit lijkt van groot belang in de actuele strijd tegen COVID-19. Deze brief werd mede ondertekend door een breed palet (bekende) medici, academici en bestuurders en is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten.  Hieronder de tekst van de brief:

Hooggeachte heer De Jonge, mevrouw Van Ark en heer Blokhuis,

Tijdens deze COVID-19 pandemie zien wij dat verreweg de meerderheid van de mensen die met COVID-19 opgenomen wordt op de afdelingen van de ziekenhuizen en de IC last heeft van overgewicht of ernstig overgewicht (obesitas). Overgewicht leidt via diverse wegen tot een ernstiger beloop van COVID-19, onder meer via bijkomende aandoeningen (meer diabetes, hart- en longziekten, en vaker trombose), maar met name door een chronisch minder goed functionerend immuunsysteem waardoor zeer waarschijnlijk het SARS-CoV-2 virus extra kans krijgt zich te vermenigvuldigen en een ernstig ziektebeeld met forse mate van ontsteking en vaak ook trombose te veroorzaken1.

Een verstoord immuunsysteem, zoals mensen met obesitas in het algemeen hebben, is echter op korte termijn te beïnvloeden. Bij mensen met obesitas die slechts een paar procent in gewicht (vetmassa) kwijtraken door een leefstijlinterventie gaat het immuunsysteem op meerdere fronten al beter werken.Ook een gezonde leefstijl in het algemeen (gezonde voeding, voldoende beweging, slaap en ontspanning, stoppen met roken en alcohol matigen) zal het immuunsysteem versterken. Dit is reeds bekend door tal van wetenschappelijke onderzoeken en geldt óók voor mensen met een normaal gewicht1.

Om de epidemie in Nederland te bestrijden moet het volgende gebeuren:

 1. Besmettingen zoveel mogelijk voorkomen. Dit is waar de huidige corona maatregelen op gericht zijn en die zijn uiteraard zeer belangrijk.
 2. Mensen adviseren zichzelf beter te wapenen door het immuunsysteem te versterken om – als ze ondanks de maatregelen toch besmet raken- de kans op een ernstig beloop van COVID-19 te verkleinen. Een gezonde leefstijl kan hier belangrijk aan bijdragen, zowel bij mensen met als zonder overgewicht.

Voordelen als mensen per direct een gezondere leefstijl aanhouden:

 • Binnen enkele weken is reeds versterking van het immuunsysteem mogelijk. Dit zou kunnen leiden tot een minder ernstig beloop van COVID-19. Indien meer mensen een milder beloop van COVID-19 hebben zal de druk op de ziekenhuizen kunnen afnemen.
 • Ook kan de belasting voor de non-COVID zorg van de ziekenhuizen afnemen. Een gezonde leefstijl helpt immers bij het verminderen van tal van andere leefstijl-gerelateerde aandoeningen, die zowel de acute zorg (denk aan mensen met ontregelde diabetes of een hartinfarct, die zich op de reeds overbelaste spoedeisende hulp van de ziekenhuizen presenteren), als de chronische zorg belasten.
 • Een gezonde leefstijl bevordert niet alleen de lichamelijke conditie, maar heeft ook bewezen positieve effecten op het mentale welzijn. Een belangrijk aspect tijdens deze pandemie.
 • Een gevoel van zelfredzaamheid, waarbij iemand zelf regie over het leven kan terugnemen door geïnformeerd te worden dat gezond leven enige bescherming kan bieden.
 • Er zijn aanwijzingen dat mensen met obesitas meer van het SARS-CoV-2 virus bij zich dragen, omdat dit virus zich ook kan nestelen in vetmassa, en hierbij mogelijk ook besmettelijker zijn. Bij mensen met obesitas zal een gezonde leefstijl kunnen bijdragen aan een afname van de vetmassa en daarmee mogelijk een milder ziektebeloop.
 • Mocht de epidemie in Nederland langer aanhouden, dan is het mogelijk om in een aantal maanden tijd veel mensen met obesitas op een gezonder gewicht te brengen. Een effectieve manier is bijvoorbeeld de inmiddels via het basispakket vergoede programma’s voor gecombineerde leefstijlinterventies, waarin gecoacht wordt op een blijvende gedragsverandering qua leefstijl. Het bereiken van een gezonder gewicht maakt deze risicogroep minder kwetsbaar voor een ernstig beloop van COVID-19.
 • In het algemeen doen veel vaccins het minder goed bij mensen met obesitas, doordat de elementen van het immuunsysteem die hiervoor belangrijk zijn ook verstoord zijn. Bij de griepprik is dit bijvoorbeeld reeds bekend. De kans is aanzienlijk dat dit ook bij een toekomstig SARS-CoV-2 vaccin het geval zal zijn. Een gezondere leefstijl nu alvast aanmeten zou mogelijk bij mensen met obesitas bij kunnen dragen aan een betere respons op de vaccins, die nu nog in ontwikkeling zijn en naar verwachting pas op zijn vroegst over een paar maanden beschikbaar zijn. 

  Nadelen als er niet gecommuniceerd wordt dat een gezonde leefstijl belangrijk is:

 • Uit studies tijdens de eerste coronagolf is gebleken dat een (partiële) lockdown bij vele mensen leidt tot stijging van ongezond eten, inactiviteit, stress, en gebruik van alcohol en tabak. Ernstig genoeg blijkt de stijging in ongezonde voeding meer voor te komen bij mensen die al overgewicht of obesitas hebben. Wat betreft beweging is aangetoond dat zelfs een periode van twee weken van inactiviteit al kan leiden tot een verminderde afweer. Door de pandemie wordt dus de kwetsbaarheid voor een ernstig beloop van COVID-19 nog verder verhoogd.
 • De gezondheidsverschillen tussen lager en hoger opgeleiden kunnen groter worden, omdat hoger opgeleiden vaker zelf kennis hebben genomen van het feit dat een gezonde leefstijl het immuunsysteem kan versterken. Belangrijk is dat de hele bevolking hierover geïnformeerd wordt.  

  Wij denken daarom dat er, naast de huidige coronamaatregelen, noodzaak is tot actie en vooral communicatie op het gebied van de hierboven genoemde leefstijlfactoren. Mensen hebben het recht te weten dat ze zelf meer kunnen doen dan de huidige, relevante coronamaatregelen zoals handen wassen, 1,5m afstand houden etc.

  Nu de tweede golf in alle hevigheid bezig is, en het wellicht nog maanden of langer duurt voordat we het virus geheel onder controle hebben, vinden wij het onverantwoord om deze boodschap niet te communiceren. Zeker gezien het feit dat in Nederland ruim de helft van de volwassenen overgewicht heeft en 15% zelfs obesitas, van wie dus nu een aanzienlijk deel slachtoffer wordt van een ernstiger beloop van COVID-19. Van belang is dat er duidelijk wordt gecommuniceerd hoe mensen in tijden van deze pandemie op een corona-proof wijze hun leefstijl kunnen verbeteren, zonder de reeds gecommuniceerde corona-maatregelen teniet te doen. Zo kan er bijvoorbeeld wat betreft beweging heel goed alleen buiten gewandeld en gesport worden als de sportscholen dicht zijn.

  Wij adviseren met klem om de landelijke “Zorg je goed voor jezelf?”-campagne die reeds is opgezet, met o.m. posters en een tv-commercial, alsnog te lanceren. Hiermee kan de gezondheid en weerstand van eenieder al tijdens de huidige periode van (partiële) lockdown worden verbeterd, hetgeen zal bijdragen aan vermindering van ziekenhuisopnamen met alle acute, maar zeker ook langdurende gevolgen van dien. Ook dragen wij er graag aan bij om de reeds met relevante experts zorgvuldig afgestemde, toegankelijke leefstijladviezen nog beter vindbaar te maken en uit te dragen. Wij hopen hiermee een positieve bijdrage te leveren aan de missie van uw ministerie: Nederland gezond en wel.

  Wij zien uit naar uw reactie. 

Hoogachtend, 

1.     Prof. dr. E.F.C. (Liesbeth) van Rossum, hoogleraar obesitas en internist Erasmus MC en voorzitter Partnerschap Overgewicht Nederland*
2.     Prof. dr. ir. J. (Jaap) Seidell, hoogleraar voeding en gezondheid Vrije Universiteit  
3.     Prof. dr. H. (Hanno) Pijl, hoogleraar diabetes en internist LUMC
4.     Prof. dr. D.E. (Douwe) Atsma, hoogleraar cardiologie LUMC
5.     Drs. D.L. (Daan) de Frel, arts-onderzoeker LUMC 
6.     Prof. dr. D. (Diederik) Gommers, hoogleraar Intensive Care geneeskunde Erasmus MC en voorzitter NVIC
7.     Prof. dr. P.M. (Martin) van Hagen, hoogleraar immunologie Erasmus MC
8.     Dr. W.A. (Wim) Dik, medisch immunoloog Erasmus MC
9.     Dr. P.J.M. (Pieter) Leenen, universitair hoofddocent immunologie, Erasmus MC
10.  Prof. dr. R.P. (Robin) Peeters, hoogleraar en afdelingshoofd Inwendige Geneeskunde Erasmus MC, voorzitter Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
11.  Prof. dr. O. (Onno) van Schayck, hoogleraar Preventieve Geneeskunde, Universiteit Maastricht
12.  Prof. dr. E.J.A. (Erik) Scherder, hoogleraar Clinical Neuropsychology, Vrije Universiteit
13.  Prof. dr. W.J.J. (Pim) Assendelft, hoogleraar Preventie In de Zorg, Radboud UMC
14.  Dr. J. (Jutka) Halberstadt, universitair docent kinderobesitas en landelijk projectmanager Care for Obesity, Vrije Universiteit Amsterdam
15.  Drs. C. (Claudia) Bolleurs, landelijk projectmanager Ketenaanpak Overgewicht en Obesitas, Partnerschap Overgewicht Nederland*
16.  Dr. E. (Eva) Corpeleijn, voorzitter van de Nederlandse Associatie voor de Studie van Obesitas en universitair docent lifestyle medicine UMC-Groningen
17.  Drs. R.C. (Robert) van de Graaf, verslavingsarts KNMG/leefstijlarts, Verslavingszorg Noord Nederland, Verslavingskunde Nederland, en Gezonde Leefstijl De Nederlandse GGZ
18.  Prof. dr. E.J. (Eric) Hazebroek, chirurg en hoogleraar Nutrition & Obesity Treatment, Wageningen University & Research (WUR) en voorzitter Dutch Society for Metabolic and Bariatric Surgery
19.  Prof. dr. J.P. (Jan Peter) Balkenende, voorzitter Noaber Foundation
20.  Drs. M. (Martijn) van Winkelhof, strategisch adviseur in het zorgdomein
21.  Mw. D. (Dianda) Veldman, directeur-bestuurder Patiëntenfederatie Nederland
22.  Drs. R. (Ruben) Wenselaar, voorzitter Raad van Bestuur Menzis Zorgverzekeraar
23.  Drs. B. (Bianca) Rootsaert, directeur Nederlandse Vereniging van Diëtisten
24.  Drs. I. (Iris) de Vries, huisarts en voorzitter Vereniging Arts en Leefstijl
25.  Dr. H. (Hanneke) Molema, wetenschappelijk onderzoeker TNO en Lifestyle4health
26.  Dr. K. (Karen) Freijer, wetenschappelijk onderzoeker en algemeen manager Partnerschap Overgewicht Nederland*
27.  Drs. N.E. (Ninette) van Hasselt, programma-manager Alcohol Trimbos Instituut 
28.  Prof. dr. M. (Marc) Willemsen, programma-manager Tabak Trimbos Instituut en hoogleraar Tabaksontmoediging Universiteit Maastricht
29.  Drs. F. (Floris) Italianer, directeur Hartstichting
30.  Drs. T.A.J. (Tom) Oostrom, directeur Nierstichting
31.  Mw. M.J. (Marja) van Strien MBA, directeur Nederlandse Diabetes Federatie
32.  Mw. M. (Merel) Heimens Visser MA MBA, directeur bestuurder Hersenstichting Nederland
33.  Dhr. M.R. (Michael) Rutgers, M.Sc., bestuurder/algemeen directeur Longfonds en voorzitter Samenwerkende GezondheidsFondsen
34.  Drs. M.K-P. (Mark)  Monsma, directeur Samenwerkende GezondheidsFondsen
35.  Mw. A.I.C.M. (Anke) Vervoord MBA, directeur Harteraad
36.  Mw. I.J. (Inez) van den Anker, voorzitter Nederlandse Stichting Over Gewicht
37.  Drs. M. (Marjon) Bachra, directeur-bestuurder Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)
38.  Drs. K.E. (Károly) Illy, voorzitter Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
39.  Mr. dr. R. (Rob) Bovens, projectleider Stichting Positieve Leefstijl
40.  Dhr. A. (André) de Jeu, directeur Vereniging Sport en Gemeenten
41.  Drs. M.L.F. (Maarten) Klomp, huisarts, bestuurder Stichting Beter met Elkaar
42.  Drs. K. (Karen) van Ruiten, programma-directeur Alles is Gezondheid
43.  Drs. J. (Jolande) Sap, voorzitter Federatie voor Gezondheid, voorzitter Thematafel Roken Nationaal Preventie Akkoord  
44.  Dr. T. (Thomas) Plochg, directeur Federatie voor Gezondheid
45.  Drs. M. (Miriam) Haagh-Reijne, wethouder gezondheid Breda en voorzitter thematafel Overgewicht Nationaal Preventie Akkoord  
46.  Prof. dr. M. (Miriam) Vollenbroek-Hutten, hoogleraar technologie ondersteunde zorg voor ouderen en chronisch zieken en voorzitter Preventiecoalitie Vitaal Twente
47.  Dr. M. (Machteld) Huber, oprichter Institute for Positive Health 
48.  Mw. A.C. (Angelique) Schuitemaker, MHA, directeur Institute for Positive Health
49.  Mw. V. (Viola) Zegers, MBA, directeur Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck
50.  Drs. T.M. (Dorrit) Gruijters, directeur Coincide
51.  Drs. M.C. (Marleen) van Essen MBA, programma-directeur Coincide
52.  Mw. B.L.J.M. (Brigit) van Dijk-van de Reijt, directeur Brabantse Ontwikkelings Maatschappij
53.  Drs. R.H. (Richard) Slotman, directeur Regieorgaan SIA
54.  Drs. H.J. (Bert) van der Hoek, voorzitter Raad van Bestuur Trimbos-instituut
55.  Dr. M.J.J.M. (Thea) van Kemenade, directeur Health OnePlanet Research Center (Founding Fathers: Wageningen Universiteit& Research, Radboud Universiteit& Radboudumc, IMEC-NL)
56.  Mr. Drs. Ing. D. (Dirk) Duijzer, directeur Rabobank en boegbeeld topsector Agri en Food
57.  Drs. C.A.M. Hanselaar-van Loevezijn, directeur JKF Kinderfonds
58.  Drs. Z. (Zakia) Guernina, bestuurlijk trekker hbo Gezondheid en Zorg, Vereniging Hogescholen
59.  Dr. M.J.J. (Miriam) de Kleijn, adviseur, epidemioloog, huisarts niet praktiserend, PinK-FOX
60.  Drs. G.F. (Garmt) Postma, huisarts en medisch directeur van Syntein en Netwerk Positieve Gezondheid Noordelijke Maasvallei
61.  Mr. I. (Ineke) Dezentjé Hamming-Bluemink, voorzitter FME
62.  Mw. M. (Mariska) de Rouw MBA, voorzitter Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN)
63.  Dr. G.A.W.M. (Gerton) Heyne, voorzitter Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

*Partnerschap Overgewicht Nederland is de koepelorganisatie van de beroepsverenigingen van de medici en paramedici, Zorgverzekeraars Nederland, GGD-GHOR en patiëntenverenigingen die allen betrokken zijn bij beleid en zorg voor overgewicht en obesitas in Nederland. De betrokken organisaties zijn: Nederlandse  Internisten Vereniging, Patiëntenfederatie Nederland, Nederlandse Vereniging van Diëtisten,  Dutch Society for Metabolic and Bariatric Surgery (DSMBS), GGD GHOR Nederland, Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, KNMG, Nederlands Instituut van Psychologen, Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde, Nederlandse Vereniging van Plastische Chirurgie, Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, Stichting Over Gewicht, Netherlands Association for the Study of Obesity, Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland, Zorgverzekeraars Nederland. 

1) The impact of obesity and lifestyle on the immune system and susceptibility to infections such as COVID-19. Daan L. de Frel, MD, Prof Douwe E. Atsma, MD PhD, Prof Hanno Pijl, MD PhD, Prof Jaap C. Seidell, PhD, Pieter J.M. Leenen, PhD , Willem A. Dik, PhD, Prof Elisabeth F.C. van Rossum, MD PhD Frontiers in Nutrition, section Nutritional Immunology, Nov 2020

Geplaatst op

De impact van Leefstijl en de coronacrisis

Gepubliceerd: juni 2020
Leestijd: 7 minuten
Door: Celeste van Rinsum
Initiatief namens BLCN: adviseur Zorgbeleid Anne-Marie Janssens

Het is een gekke periode voor iedereen, over heel de wereld. De coronamaatregelen hebben grote gevolgen voor bijna iedereen in Nederland en zo ook voor leefstijlcoaches en hun coachees. Eén van die gevolgen is de verandering in leefstijl. Er is al veel geschreven over de invloed van de situatie op de leefstijl van mensen. In dit artikel zullen van een aantal Nederlandse onderzoeken de resultaten gebundeld worden. En wordt beschreven welke rol je als leefstijlcoach in deze crisis kunt spelen en waar je je als leefstijlcoach nu goed op kunt richten.

Leefstijl
Is er een relatie tussen corona en obesitas?
Er zijn aanwijzingen dat personen met obesitas een hoger risico hebben op het krijgen van het coronavirus. Deze personen hebben meer vetcellen, wat de kans dat het virus zich kan uitbreiden vergroot [1]. In vetweefsel worden ontstekingsstoffen geproduceerd. Doordat er in het lichaam chronisch lichte ontstekingen zijn, werkt het immuunsysteem minder goed en ben je vatbaarder voor de griep en infecties [1-2]. Aan de andere kant zijn mensen die ondervoed zijn, te weinig bewegen, chronische stress of slaaptekort hebben kwetsbaarder bij een ernstige virusinfectie [2]. Het opvallende kenmerk van het coronavirus is ook nog dat het zich hecht aan cellen in de longen, darmen en vetweefsel. Deze theorie moet echter nog wel uitgebreider onderzocht worden [1].

Coronamaatregelen
Wat is de invloed van de coronamaatregelen op de gezondheid?
Vanuit iresearch [3] hebben we een overzicht gemaakt van verschillende Nederlandse onderzoeken, die gekeken hebben naar de invloed van de coronamaatregelen op de gezondheid. Hierbij blijkt dat we minder bewegen ten opzichte van de periode vóór de maatregelen. We eten ongeveer even gezond als voorheen en we slapen iets minder goed. Ons mentaal welbevinden is enigszins verslechterd, zo zijn we bijvoorbeeld somberder en meer gestrest geworden. Hoewel veel volwassenen aan de onderzoeken hebben deelgenomen, zijn niet alle onderzoeksgroepen representatief voor de rest van de bevolking. Daarnaast is het lastig om goed antwoord op deze vraag te geven, omdat de coronasituatie nog maar kort bezig is.

Bedrijfsleven
Hoe kan je als leefstijlcoach een bijdrage leveren in deze coronacrisis?
Thuiswerken heeft zo z’n voordelen: men wordt er in deze crisis effectiever en productiever van, men voelt meer vrijheid om werk op een eigen manier in te delen, de reistijd valt weg en daardoor is de ecologische voetafdruk kleiner [4]. Maar nu we al een tijd lang thuiswerken en digitaal vergaderen komen de nadelen aan het licht. De lichamelijke aspecten van een ‘echt’ gesprek zijn van vitaal belang en verkleinen de kans op een depressie [5]. Daarnaast ligt een ongezondere leefstijl op de loer. Je hoeft niet meer van vergaderruimte naar je eigen werkplek te lopen en (ongezonde) voeding is makkelijker te pakken. Daarom is het nu een mooie kans voor leefstijlcoaches om hierop in te haken. Hoe kan je bedrijven ondersteunen bij gezondere en gelukkigere werknemers?

Gemeentelijk sociaal domein
Welke rol kan je als leefstijlcoach binnen het sociaal domein hebben?
Veel gemeenten zijn zich nu meer bewust van de impact van een gezonder leven en zetten in op het verminderen van een lage gezondheidsvaardigheden [6-7]. Mensen met lage gezondheidsvaardigheden vallen bij verschillende instanties vaak tussen wal en schip, gezien hun complexe situatie. Nu hebben ze ook grotere kans op het krijgen van psychische klachten en het hebben van schulden. Als leefstijlcoach kan je deze doelgroep begeleiden in het nemen van eigen regie. Ook kan je gemeenten adviseren in hoe ze gezonde leefstijl nog meer kunnen inzetten in het sociale domein, zoals binnen de Gezonde School.

Zorgsector
Waar kan je als leefstijlcoach je op richten binnen de zorgsector?
Binnen zorggroepen is een mooie trend te zien: ze zijn het belang van leefstijl en zorgprogramma’s meer gaan waarderen. Zorggroepen ontwikkelen hun eigen leefstijlprogramma of kopen een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) in. Ook wordt het belang van het inzetten van leefstijlinterventies nu vaker beschreven (in relatie tot het coronavirus) [8]. Aan de andere kant is de zorgsector nu volop in verandering. Zullen we na de crisis weer terugvallen naar de zorg zoals die was? En zullen er meer verwijzingen naar de GLI plaatsvinden nu blijkt dat een ongezonde leefstijl een risicofactor is op het krijgen van het COVID-19-virus? Leefstijlcoaches kunnen hier mooi op inspelen door het belang van leefstijl bij zorginstanties onder de aandacht te brengen en met hen mee te denken over de juiste aanpak.

Voorlopig is dit het laatste artikel van de reeks geschreven door Celeste van Rinsum, vanwege de komst van haar tweede kindje.

Referenties

 1. De Visser, E. (2020). Overgewicht lijkt een factor van belang bij corona. Volkskrant, 2 april 2020.
 2. Halberstadt, J., & Seidell, J. (2020). Overleven begint bij gezonder leven en eten. Het Parool, 29 maart 2020.
 3. iresearch. (2020). Corona initiatieven. Gepubliceerd op 20 mei 2020, http://iresearch.nl/onze-projecten-blog/corona-onderzoeken.
 4. Arboned. (2020). Alles over gezond thuiswerken en het coronavirus. Gepubliceerd op 13 mei 2020, https://www.arboned.nl/wat-u-moet-weten/arbeidsrisico-s-verminderen/thuiswerken.
 5. Desmet, M. (2020). Waarom digitale gesprekken zo uitputtend zijn. Gepubliceerd op 5 juni 2020, https://www.knack.be/nieuws/wetenschap/waarom-digitale-gesprekken-zo-uitputtend-zijn/article-opinion-1606309.html?cookie_check=1591812964.
 6. Van den Muijsenbergh, M. (2020). Dakloos en het coronavirus – zorg voor mensen in sociaal ongunstige situaties. Pharos, 23 april 2020, https://www.pharos.nl/nieuws/dakloos-en-het-coronavirus-zorg-voor-mensen-in-sociaal-ongunstige-situaties/.
 7. Movisie. (2020). Corona maakt online toegankelijkheid voor gemeenten topprioriteit. 9 tips voor een toegankelijke gemeente. Gepubliceerd op 28 april 2020, https://www.movisie.nl/artikel/corona-maakt-online-toegankelijkheid-gemeenten-topprioriteit.
 8. Lifestyle4Health. (2020). Wetenschappelijke notitie over de relaties tussen COVID-19, metabole ontregeling, weerstand en leefstijlinterventies.
Geplaatst op

Je planning optimaliseren? Acht slimme tips en één handige app

Als (zelfstandig) coach heb je vaak veel verschillende werkzaamheden te organiseren: naast scholing, intercollegiaal overleg, netwerkbijeenkomsten, marketing en administratie is er natuurlijk ook het contact met je klanten.
Hoe drukker je het krijgt, hoe belangrijker het wordt om je workflow in de gaten te houden.

In een uitwisseling in de Facebook-groep bleek dat niet iedere coach evengoed bekend is met de voordelen van een goede planner en de mogelijkheden van een online-planning-programma zoals Calendly.
Carolien Linnemann (www.waagcoach.nl) heeft speciaal voor jullie hierover een artikel over geschreven met slimme tips om efficiënter te plannen en hoe je daarbij gebruik kan maken van Calendly.

Calendly is een online-afspraken-planner die je kan (laten) inbouwen op je website, maar ook via een aparte landing page kan gebruiken. Je kan hiermee zelf bepalen welke afspraken zichtbaar zijn en welke ‘persoonlijk’ moeten blijven. De persoonlijke afspraken zijn dan alleen te plannen wanneer jij de directe link hiervoor met iemand deelt. Op de website van Carolien vind je een voorbeeld van hoe het er op je website uit kan zien.
In de gratis versie heb je de optie om één soort afspraak (event) te maken, bijvoorbeeld een belafspraak van 20 minuten. Dit kan al voldoende zijn als je (potentiële) klanten alleen de optie wil bieden om jou contact met hen op te laten nemen. Als je meerdere opties wil inrichten moet je hiervoor de premium variant nemen voor ongeveer €7 euro per maand.
Calendly is grotendeels in het Engels, maar de pagina’s die jouw klanten gaan zien, kunnen wel volledig in het Nederlands worden weergegeven.

Hieronder nog een paar planning-tips (met en zonder Calendly) die mij helpen om mijn drukke agenda overzichtelijk te houden en mijn workflow optimaal laten zijn. Lees hiervoor ook in elk geval mijn laatste tip, die misschien wel op nummer 1 had moeten staan.

 1. Houd rekening met jezelf
  Houd in je planning rekening met een goede verdeling van gesprekken, groepsbijeenkomsten of trainingen, feestdagen en schoolvakanties én geef jezelf ook regelmatig een aantal dagen ‘vrij’ om zakelijk of privé in te vullen naar jouw behoefte.
  Omdat ik het nu drukker heb, staat er op doordeweekse dagen standaard een uur pauze in mijn agenda waar dus niks kan worden ingepland.
  Voel je ook niet verplicht om de hele dag beschikbaar te zijn en geef jezelf ruimte voor de administratieve taken maar ook persoonlijke ontspanning en beweging.
  Practice what you preach 😉
 2. Deel je dagen in per onderwerp
  Door mijn taken en onderwerpen te bundelen kan ik er mijn volle aandacht op richten en houd ik mijn workflow gemakkelijk vast. Zelf gebruik ik een Bullet Journal om per maand en per week een overzicht te maken van mijn to-do’s, dit geeft een richtlijn voor het indelen van mijn dagen. Soms houd ik een hele dag vrij voor de administratie, of om content te schrijven. Dit kan natuurlijk ook een dagdeel zijn. Andere blokken ben ik beschikbaar voor klantcontact. Het liefst maak ik hierin ook nog onderscheid in het soort gesprek zoals intakes, evaluaties of leefstijl- en voedingsanalyse.
 3. Houd overzicht
  Het is belangrijk dat je in jouw planning weet wat je aan afspraken kan verwachten en dus ook wanneer je beschikbaar wilt zijn voor afspraken. Misschien heb je vaste dagen of blokken die je ‘open’ wil zetten voor een afspraak al dan niet afhankelijk van een specifieke momenten of locaties.
  Hoe drukker je het hebt, hoe zorgvuldiger je hierin moet zijn, vergeet zeker op drukke dagen dus niet om ook je pauzes in te plannen.
 4. Koppelingsmogelijkheden in Calendly
  In Calendly kan je meerdere agenda’s koppelen, zo zou je ook je privé agenda kunnen koppelen zodat in je planning rekening wordt gehouden met je leven naast je werk.
  Naast agenda koppelingen biedt Calendly nog vele andere koppelingen onder andere met meerdere videoconferentie programma’s. Dit is allemaal te vinden op de pagina ‘integrations’. Na het koppelen kies je bij het aanmaken van het event bij de locatie voor bijvoorbeeld Zoom. Dit zorgt ervoor dat er direct een Zoom meeting wordt gecreëerd bij het maken van de afspraak.
 5. Event-instellingen personaliseren
  Je kan heel veel opties instellen in een event dat je aanmaakt op Calendly. Denk hierbij aan de basisinstellingen zoals de tijdsduur, locatie, hoever er vooruit kan worden gepland, hoeveel tijd er tussen de afspraken moet zitten en natuurlijk je beschikbaarheid.
  Bij de geavanceerde instellingen kan je een maximumaantal afspraken per dag instellen en voorkomen dat afspraken (te) kort van tevoren worden ingepland.
  Je kan de bevestigings- en annuleringse-mail aanpassen naar een meer persoonlijk bericht en tevens kan je in die mail een link naar documenten of andere pagina’s toevoegen. Ook kan je events klonen of de beschikbaarheid en overige instellingen kopiëren van een ander event.
 6. Groepsevents, ook handig voor je aanwezigheidsregistratie
  In Calendly kan je ook groepsevents maken. Dit kan handig zijn als je bijvoorbeeld een workshop met een maximumaantal deelnemers hebt, of een groepsprogramma zoals CooL aanbiedt. Nu er geen ‘live’ groepsbijeenkomsten plaats kunnen vinden is het soms lastig om goed overzicht te houden van wie er wanneer aanwezig is. Door deelnemers te vragen zich aan te melden voor een event via Calendly heb je direct een digitale presentielijst. Voor elke CooL-groep heb ik een apart event aangemaakt en moet ik de bijeenkomsten handmatig invoeren. Dit is even werk maar het helpt wel in de aanwezigheid, mede omdat deelnemers een herinnering ontvangen. Ik heb de herinneringsmail voor de groepsbijeenkomsten ingesteld op 48 uur.
 7. Uitnodigen
  Door je planner op je website te zetten maak je het makkelijk om ‘open’ afspraken in te plannen. Voor de persoonlijke afspraken zal jij zelf een link moeten delen met de genodigden. Hiervoor biedt Calendly verschillende opties;
 • Een link naar het event, hiermee kan de genodigde altijd naar de afspraak en zelf kiezen welk beschikbaar moment hem of haar uitkomt.
 • Een eenmalige (single use) link; deze kan de genodigde eenmalig gebruiken om naar de planner van deze afspraak te gaan. Deze kan je bijvoorbeeld gebruiken als je een gratis consult weggeeft.
 • Creëer een lijstje met opties die direct zichtbaar zullen worden wanneer je de tekst plakt in je email. Zo heeft de genodigde direct zicht op de mogelijkheden.
 • Ad hoc; als je de Calendly app of browser plug-in hebt, dan kun je ter plekke een eenmalige afspraak aanmaken. Dit is handig als je in een email een voorstel wil doen voor een meeting. Ook hierbij kan je meerdere opties bieden zodat de genodigde zelf kan kiezen wat uitkomt.

  Door per event de beschikbaarheid in te stellen kun je sturen op wat je die dag te doen krijgt, bijvoorbeeld alleen individuele gesprekken van CooL-deelnemers of videogesprekken. Als je liever afwisseling hebt dan kopieer je de beschikbaarheid van het andere event. In je dashboard kan je dit op meerdere events tegelijk toepassen.

Kom je ergens niet uit? Calendly heeft een hele database met video’s om alles uit te leggen en een goede klantenservice (in het Engels).

Geplaatst op

Advies NZa: zorg op afstand tijdelijk toestaan

De richtlijnen van het RIVM houden in dat er tot en met 6 april geen face-to-face contact kan zijn met deelnemers, om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Een maatregel die, zeker bij kwetsbare mensen, zeer noodzakelijk is.

Er is nu goed nieuws voor iedereen die een CooL-groep begeleidt: de NZa heeft bericht dat zij adviseren om online begeleiding tijdelijk toe te staan voor de GLI. Intussen wordt gesproken met ZN over instemming door de verzekeraars zelf. Lees hier het bericht van NZa.

Het Expertisecentrum Leefstijlinterventies brengt intussen in kaart welke alternatieve manieren van zorg door coaches worden ingezet, zodat er ook een duidelijke uitspraak komt over wat wel en niet declareerbaar is. Mail je idee?n dus naar het Expertisecentrum Leefstijlinterventies. De verzamelde informatie gaat naar Zorgverzekeraars Nederland.

Intussen zoekt de BLCN ook naar systemen om AVG-proof digitale consulten te voeren. We houden je op de hoogte!

Geplaatst op

Coronamaatregelen: de ALV wordt verplaatst

Vanmiddag heeft premier Rutte nadere maatregelen omtrent het Coronavirus aangekondigd. De maatregelen zijn als volgt:

 • Iedereen blijft thuis bij klachten
 • Evenementen met meer dan 100 personen worden afgelast
 • Dit geldt ook voor musea en sportbijeenkomsten
 • Beperk het bezoek aan ouderen en kwetsbaren
 • Werk zoveel mogelijk thuis
 • Geen werkbijeenkomsten van meer dan 100 personen
 • Voor kwetsbare groepen: vermijd het openbaar vervoer
 • Deze maatregelen zijn van kracht t/m 31 maart 2020
 • Daarnaast is inwoners van Brabant eerder deze week al gevraagd te matigen met het aangaan van sociale contacten

Inmiddels zijn er al diverse bijeenkomsten, vergaderingen en trainingen afgelast.

De Algemene Leden Vergadering is er voor alle leden en dus ook leden die in Brabant woonachtig zijn, zijn van harte welkom. Daarnaast bestaat de BLCN inmiddels uit veel meer leden dan de grens van 100. Wij willen graag gehoor geven aan het RIVM en bijdragen aan het indammen van deze pandemie.

Derhalve hebben wij als bestuur het besluit genomen de ALV van 27 maart a.s. te annuleren en op te schorten tot nader orde. Zodra wij hiervoor een nieuwe datum hebben gepland laten wij jullie dit z.s.m. weten.

Geplaatst op

Landelijke maatregelen Coronavirus

Tijdens de persconferentie over het Coronavirus op 12 maart zijn nieuwe maatregelen aangekondigd die tenminste tot en met 31 maart van kracht zijn. Van belang voor het werk als leefstijlcoach zijn de volgende maatregelen:

 • Mensen met verkoudheidsklachten of andere milde gezondheidsklachten moeten thuis blijven.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.
 • Vermijd contact met ouderen en kwetsbare mensen. Dit kunnen ook mensen zijn met bijvoorbeeld diabetes of hart- en vaatziekten.
 • Evenementen met meer dan 100 mensen worden afgelast

De BLCN raadt je aan om de RIVM richtlijnen te volgen, ook voor het uitvoeren van groepsbijeenkomsten en individuele gesprekken voor de GLI. De beslissing over het laten doorgaan van afspraken en groepsbijeenkomsten ligt bij de leefstijlcoach zelf en bij de betreffende groep.

Geplaatst op

Het kostenplaatje van de leefstijlcoach

Gepubliceerd: maart 2020
Leestijd: 7 minuten
Door: Celeste van Rinsum
Coauteurs: Ester Janssen en Nicole Philippens
Initiatief namens BLCN: adviseur Zorgbeleid Anne-Marie Janssens

Dit artikel is gebaseerd op de resultaten van de ‘tarief-enquête’ onder leefstijlcoaches, vanuit het Expertisecentrum Leefstijlinterventies (ELI). Voor zo’n nieuwe beroepsgroep als de leefstijlcoach is het een belangrijke vraag hoeveel je als coach vergoed krijgt. Dit geldt voor zowel mensen die overwegen om een opleiding tot leefstijlcoach te volgen als voor reeds opgeleide leefstijlcoaches. Nu de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) al één jaar vergoed wordt vanuit de basisverzekering, hebben we meer inzicht gekregen in de kosten en opbrengsten van het vak.

Kosten

Wat zijn de kosten als je een leefstijlcoach bent?

Er komen heel wat kosten bij kijken als je als professioneel leefstijlcoach aan de slag wilt gaan. Ten eerste is het noodzakelijk om een lidmaatschap bij de BLCN hebben. Vervolgens moet je jezelf registreren bij de Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg (KABIZ) en bijscholingsactiviteiten volgen, vergelijkbaar met de werkwijze zoals die geldt voor andere zorgprofessionals. Er kunnen ook afsluitkosten van een abonnement in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) bij komen.

Wat betreft bedrijfsvorming komen er kosten bij voor een beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, maatregelen die getroffen moeten worden rondom privacy voor de AVG, het onderhouden van een website en het hebben van foldermateriaal, plus telefoon- en reiskosten.

Om een groep te draaien kan het zijn dat je de huur van de ruimte moet betalen voor de groeps- en individuele sessies (inclusief koffie en thee). Het materiaal (zoals print-outs, snelhechters en portokosten) kan per groep zon €50 kosten.

Wanneer je als leefstijlcoach in de zorgsector werkzaam bent, komen er kosten voor computersystemen bij. In dat geval zijn er verschillende software abonnementen nodig, enerzijds om te declareren en te communiceren met zorgprofessionals en anderzijds voor verslaglegging. Dit verschilt per zorggroep of zorgsetting en betreft de aansluiting van respectievelijk VECOZO, Zorgdomein en Zorgmail.

Leefstijlcoaches die de CooL-interventie uitvoeren zijn ook kosten kwijt voor de aanschaf van een jaarlicentie, het volgen van de startinstructie, eventueel de CooL-training en de aanschaf van meetinstrumenten voor de resultaatmeting (een weegschaal en meetlint, als dat niet bij de zorggroep aanwezig is).

Uren

Wat zijn directe en indirecte uren?

Directe uren zijn vaak makkelijk om uit te rekenen. Dit zijn de gesprekken met de cliënten in de vorm van groeps- en individuele bijeenkomsten. Bij de indirecte uren kan je denken aan het voorbereiden van de bijeenkomsten, maar ook het afstemmen met bijvoorbeeld de huisarts, praktijkondersteuner en collega?s valt hieronder. Als zzp-er komen er nog uren bij voor bijscholing, intervisie, marketing, administratie en declaraties. Zoals ik eerder al schreef, kost het opbouwen en onderhouden van een netwerk ook tijd. Voor CooL-leefstijlcoaches komt er nog extra tijd bij voor de resultaatmeting.

Vergoeding

Hoeveel salaris krijgt de leefstijlcoach?

Het maximum NZa-tarief voor het uitvoeren van een GLI in 2020 is ?813,03 exclusief btw per cliënt over een periode van 24 maanden [1]. Omgerekend is dit een uurtarief van €59,51 per uur [1]. Het blijkt uit de tarief-enquête van de ELI dat er grote verschillen zijn tussen zorggroepen in hoeveel ze de leefstijlcoach daadwerkelijk vergoeden. Dit gaat van €533 naar €750 tot aan het maximumtarief. Als je direct met zorgverzekeraars contracten hebt afgesloten, verschilt het per zorgverzekeraar wat ze vergoeden. Zo vergoedt CZ 85% van het maximumtarief [2].

Wanneer je als zzp-er opdrachten uitvoert bepaal je zelf het tarief. Om een idee te krijgen wat je kan vragen, heeft de BLCN indicaties gegeven voor verschillende typen opdrachten en het bijpassende tarief [3].

Ervaringen

Wat levert de GLI nog meer op naast geld?

Wij zijn benieuwd naar wat de GLI voor jou, als leefstijlcoach, nog meer heeft opgeleverd. Welke positieve ervaringen heb je tot nu toe gehad als ondernemer; en wat heeft jou hierbij geholpen? Heb je naast het uitvoeren van een GLI ook andere producten of diensten aangeboden als leefstijlcoach? En heb je een mooi voorbeeld hoe je kosten-effectiever kunt werken? Je kan jouw ervaringen delen met jouw collega leefstijlcoaches in de Facebook-community van de BLCN of door een e-mail te sturen naar de BLCN.

Referenties

 1. https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_264711_22/
 2. https://www.nrc.nl/nieuws/2019/08/01/de-leefstijlcoach-kan-zelf-amper-rondkomen-a3968902
 3. https://blcn.nl/ufaqs/welk-tarief-hanteert-een-leefstijlcoach/
Geplaatst op

Interview over zorgbeleid in De Eerstelijns

Onze adviseur Zorgbeleid, Anne-Marie Janssens, gaf voor De Eerstelijns haar visie op wat er nodig is om aan de toenemende (toekomstige) zorgvraag te voldoen.

Wat is in de regio (nog meer) nodig om organisatie van (voor)zorg en ondersteuning te verbeteren en zo te voldoen aan de (toekomstige) zorgvraag? V??r het zomerreces van 2020 brengt het kabinet hierover een contourennota uit die wordt besproken in het parlement. De Eerstelijns vraagt kenners bouwstenen aan te dragen. Een van hen is Anne-Marie Janssens, adviseur Zorgbeleid BLCN (Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland).

?Sinds januari 2019 wordt in ons land meer ingezet op preventie. Het opnemen van de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) in het basispakket van de zorgverzekering geeft mensen met een verhoogd gezondheidsrisico de kans onder begeleiding hun leefstijl te verbeteren op het gebied van voeding, bewegen, slaap, stress en ontspanning. De huisarts verwijst door en vindt langzaamaan de weg naar de GLI-uitvoerders. Het begin is er, de resultaten van de eerste deelnemers zijn positief. Het doel is een afname van zorgvragen op de langere termijn.”

Het hele artikel is te lezen op:
https://www.de-eerstelijns.nl/2019/12/nieuwe-jaar-advies-anne-marie-janssens/

Geplaatst op

Leefstijlcoach kan hulp van zorggroep goed gebruiken

Gepubliceerd: december 2019 
Leestijd: 5 minuten
Door: Celeste van Rinsum
Initiatief namens BLCN: adviseur Zorgbeleid Anne-Marie Janssens

Zorggroepen

Wat is een zorggroep?

Het eerste jaar dat de gecombineerde leefstijlinterventies (GLI?s) vanuit de basisverzekering worden vergoed zit er bijna op. We hebben met z?n allen heel wat werk verricht, waarbij we veel konden uitproberen en waarvan we veel hebben geleerd. Nu dit eerste implementatiejaar achter de rug is, blikken we terug op de rol van de zorggroepen met betrekking tot de GLI?s. 

Nu GLI?s vanuit de basisverzekering vergoed worden, spelen zorggroepen hier een belangrijke rol in. In Nederland zijn er zo?n 115 zorggroepen. Zorggroepen zijn overkoepelende organisaties voor eerstelijns zorgprofessionals bij de co?rdinatie van chronische ziekten [1]. Zij sluiten contracten met zorgverzekeraars af in een bepaalde regio voor de uitvoer van zorgprogramma?s [2]. De GLI is een voorbeeld van zo?n programma, dat door een zorggroep ingekocht kan worden.

Contracten afsluiten

Wat is de rol van zorggroepen voor leefstijlcoaches?

Zorggroepen maken met elke zorgverzekeraar afspraken over wat ze in hun regio aan willen bieden, zoals het aanbieden van GLI?s. Op de zorgvinder per zorgverzekeraar is te zien welke zorggroepen al gecontracteerd hebben [3]. Zorgverzekeraars sluiten graag met zorggroepen contracten af, waarbij de leefstijlcoach onderaannemer is om de GLI uit te voeren [4]. Op die manier wordt de ketenzorgstructuur versterkt en lopen de declaraties, verwijzingen en de terugkoppeling naar de verwijzers via het systeem van de zorggroep. Wanneer in een regio de zorggroep geen GLI?s heeft ingekocht, kunnen de vrijgevestigde leefstijlcoaches rechtstreeks met elke zorgverzekeraar apart afspraken maken en contracten afsluiten, behalve bij Zilveren Kruis (inclusief de dochtermaatschappijen). Bij DSW wordt alleen gecontracteerd met BIG-geregistreerden [4].

Netwerk

Hoe kunnen leefstijlcoaches een plek in de eerstelijnszorg verwerven?

Het nieuwe vak van leefstijlcoaches is voor veel zorgprofessionals nog relatief onbekend. Zoals ik vorige maand schreef, vindt men het niet altijd duidelijk wat nu verschillen met andere professionals zijn. Om meer bekendheid te krijgen, onder andere bij de zorggroep, is het van belang om persoonlijk contact met partijen uit het netwerk te hebben. Wanneer ze een gezicht bij jou als leefstijlcoach hebben en jullie elkaar een keer gesproken hebben, dan is het voor hen makkelijker om te begrijpen wat je doet en om dit ook aan bijvoorbeeld pati?nten uit te leggen. Hiervoor zijn ondernemerschapseigenschappen van belang, zodat je jezelf goed kan profileren [5].

Preventie

Zijn er voordelen voor de zorggroepen?

Meer dan de helft van de volwassen Nederlandse bevolking heeft overgewicht [6]. Het RIVM heeft een schatting gemaakt dat ongeveer 3,5 miljoen volwassenen in aanmerking komen voor de GLI [7]. Voor zorggroepen is het aantrekkelijk om zorg aan te kunnen bieden voor deze doelgroep, omdat verwacht wordt dat bij hen veel gezondheidswinst te boeken is. Daarnaast kan een GLI als preventieve maatregel ingezet worden bij de groep mensen die nog geen obesitas hebben, maar wel een hoog risico hierop.

Volgen

Wat gaat er komend jaar veranderen?

Het contractproces wordt voor zorggroepen eenvoudiger gemaakt. In 2020 en 2021 geldt voor hen een volgbeleid [8]. Dit betekent dat er alleen met de preferente zorgverzekeraar in de regio een contract afgesloten hoeft te worden en dat de overige zorgverzekeraars de gemaakte afspraken volgen. Dit volgbeleid geldt niet voor vrijgevestigde leefstijlcoaches, die moeten dan nog met alle verzekeraars aparte afspraken maken [4].

Meer samenwerking

Gedurende het eerste implementatiejaar van de GLI in de basisverzekering zijn er steeds meer positieve geluiden vanuit zorggroepen gekomen en is het aantal zorggroepen dat de GLI heeft ingekocht gestegen. Door deze ontwikkelingen ziet het er positief uit voor de samenwerking tussen zorggroepen en leefstijlcoaches.

Referenties

 1. www.ineen.nl
 2. Nederlandse Zorgautoriteit. (2010). Uitvoeringstoets: Mededingingsanalyse zorggroepen. Samenwerken en concurreren in ketenzorg.
 3. https://www.loketgezondleven.nl/leefstijlinterventies/gecombineerde-leefstijlinterventie/erkende-gli-basisverzekering
 4. https://www.leefstijlinterventies.nl/stappenplan-contractering/
 5. Van Rinsum C, Gerards S, Rutten G, Van de Goor I, Kremers S (2018). Coaching op Leefstijl (CooL) interventie: de leefstijlcoach als spin in het web? Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 96(5), 189-193.
 6. https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/overgewicht/cijfers-context/huidige-situatie
 7. Van Giessen A, De Wit GA, Wendel-Vos W, Feenstra TL (2018). Budget impact analyse van gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Raming van het benodigde budget bij opname van de GLI in de basisverzekering. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
https://www.zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=4297228288
Geplaatst op

Leefstijlcoach helpt mensen om hun ongezonde leefstijl te veranderen

Gepubliceerd: november 2019 
Leestijd: 6 minuten
Door: Celeste van Rinsum
Initiatief namens BLCN: adviseur Zorgbeleid Anne-Marie Janssens

Het beroep van de leefstijlcoach is nog vrij nieuw. Voor veel professionals is het daarom nog niet helemaal duidelijk wat de leefstijlcoaches nu precies doen. Hoe gaan ze te werk en wat is verschil met andere professionals?

Gedragsverandering

Wat is de aanpak van leefstijlcoaching?

Bij leefstijlcoaching staat zowel een gezonde leefstijl als het coachen centraal. Leefstijl gaat erg breed, daaronder vallen bijvoorbeeld thema?s zoals voeding, beweging, slaap, stress en ontspanning. De leefstijlcoach helpt cli?nten om keuzes te maken voor een gezondere leefstijl. Als cli?nt maak je concrete stappen en acties naar je eigen doelen toe. Dit zijn vaak kleine stapjes in gedragsverandering om het makkelijker vol te kunnen houden. De coach zal dus geen dieet voorschrijven, ook zal hij niet bepalen hoe vaak je moet bewegen. Het is aan jezelf om dit te bepalen, zodat je het makkelijk in jouw eigen leven kunt verweven. Op die manier is de kans groter dat het nieuwe gedrag blijvend zal worden. De problemen gaan niet alleen over obesitas, je zou ook nog verder kunnen denken aan andere problemen zoals ondergewicht, longziekten, kanker en verslavende gewoonten zoals roken en alcohol. Bij middelenmisbruik moet er ondersteunende hulp gezocht worden.

Bijeenkomsten

Hoe kan een interventie eruitzien?

Vaak wordt een groep cli?nten gecoacht in groeps- en individuele sessies. In de groep komen mensen erachter dat ze niet de enige zijn met dit soort problemen. Ze wisselen verhalen en tips met elkaar uit, maar ze geven elkaar ook complimenten. Bij de individuele bijeenkomsten kan er meer ingegaan worden in de persoonlijke problematiek en oplossingen.

Competenties

Welke vaardigheden moet een leefstijlcoach hebben?

Leefstijlcoaches hebben kennis over gezondheid en gedragsverandering, wat ze met hun cli?nten op hoofdlijnen delen. Ze zijn dus geen zorgprofessionals omdat zij geen medische achtergrond hebben. Ook kunnen leefstijlcoaches goed luisteren, motiveren en feedback geven aan de cli?nten. Het is belangrijk dat cli?nten hun verhaal kwijt kunnen en dat de onderliggende problemen naar boven komen. Hiervoor is een vertrouwensband belangrijk.

Bij een opleiding voor leefstijlcoaches zijn drie thema?s essentieel: voeding, beweging en gedragsverandering. Sommige opleidingen behandelen ook hoe je een eigen bedrijf kan opzetten, het professionele netwerk er omheen en het ondernemerschap. Gecertificeerde leefstijlcoaches met een post-hbo-diploma en een onderliggend hbo- of wo-diploma kunnen zich aanmelden bij de BLCN.

Netwerk

Welke professionals zitten in het netwerk van de leefstijlcoach?

De leefstijlcoach is een spin in het web van de eerste- en tweedelijnszorg en het publieke domein als het gaat om een gezonde leefstijl. Professionals vanuit de zorgsector, zoals de huisarts, praktijkondersteuner en internist kunnen pati?nten naar de leefstijlcoach verwijzen. Daarnaast werkt een leefstijlcoach ook samen met de fysiotherapeut, di?tist en psycholoog, om cli?nten naar door te verwijzen als de problematiek buiten zijn werkgebied valt. Andere professionals uit de voedings-, beweeg- of welzijnssector zijn ook belangrijk. Zo kan de buurtsportcoach de verbinding maken met het lokale sportaanbod, zodat cli?nten zich kunnen aansluiten bij een sportgroepje. Ook de bedrijfsarts zou in het netwerk kunnen zitten om de link met werkgevers te maken. En bij de supermarkt in de wijk zouden lessen over etiketten lezen gegeven kunnen worden.

Nieuw beroep

Hoe onderscheidt de leefstijlcoach zich van andere professionals?

Er zijn ook andere professionals die cli?nten helpen om hun leefstijlgedrag te veranderen, denk hierbij aan de di?tist en praktijkondersteuner. Wat is dan nog de toegevoegde waarde van de leefstijlcoach? Het kenmerkende karakter van de leefstijlcoach is dat hij kijkt naar de samenhang tussen verschillende leefstijlfactoren. Daarnaast heeft hij veel tijd en aandacht om onderliggende problematiek naar boven te krijgen. Tot slot is hij specifiek opgeleid in het coachen. Kortom, de leefstijlcoach is een aanvulling op het huidige netwerk als het gaat om leefstijl.